Het blijft rommelen bij de VRT na de aangekondigde besparingen in het regeerakkoord van de nieuwe Vlaamse regering. Opmerkelijk: in plaats van de beslissing van een democratisch verkozen meerderheid in het Vlaams Parlement loyaal uit te voeren, kiest de CEO van de VRT ervoor om ertegen ten strijde te trekken.

We vragen ons af hoelang Benjamin Dalle, de nieuwe minister van Media, gaat blijven dulden dat Paul Lembrechts zijn personeel en de vakbonden nog net niet direct oproept tot een politieke staking tegen de Vlaamse regering.

Ook de Vlaamse Vereniging van Journalisten (VVJ) is het oneens met de maatregel van de regering-Jambon I. Een grote verrassing is dat niet, want de VVJ en de VRT gedragen zich wel vaker als twee handen op een (linkse) buik. Zo liet de VVJ verleden week in een persmededeling weten dat ze zich grote zorgen maakt over de toekomst van de openbare omroep, en dan in het bijzonder wat betreft haar ‘informatieopdracht’.

Informatieopdracht

We zetten daarbij het woord informatieopdracht tussen aanhalingstekens, want het is duidelijk dat de VVJ een ander idee heeft over die informatieopdracht dan het verspreiden van correcte en neutrale informatie. We citeren uit de persmededeling van de VVJ: “Als VVJ maken we ons ook grote zorgen over de achterliggende betekenis van de nadrukkelijke roep van de Vlaamse regering om ‘respect voor pluralisme en neutraliteit’.” Hier voert de VVJ dus een politiek intentieproces tegen een regering die nog maar net de eed heeft afgelegd.

Onpartijdigheid

De aap komt echter uit de mouw in volgende zin van de persmededeling: “Nu reeds hanteert de VRT de hoogste standaarden inzake diversiteit en onpartijdigheid, en dus valt te vrezen dat de nieuwe regering hier andere maatstaven voor ogen heeft.” Geen ernstig of intellectueel eerlijk mens kan immers beweren dat de VRT vandaag zelfs nog maar een lage standaard inzake diversiteit en onpartijdigheid hanteert.

De diversiteit is er alleen maar op links, en van onpartijdigheid is er gewoonweg geen sprake. Als de VVJ het met die diversiteit en onpartijdigheid ernstig meende, dan zou zij net de eerste moeten zijn om de partijdigheid van de openbare omroep aan te klagen.