Het Gents stadsbestuur zet door met zijn plan om een opvangcentrum voor Roma op te richten. Het tempo waarmee het schepencollege hierover beslissingen neemt, is ongezien. De oppositie is kwaad omdat ze het nieuws meestal in de krant moet lezen. Ook het Gentse middenveld is kritisch. Burgemeester Matthias beloofde dat hij in elke gemeenteraad uitleg zal geven over de situatie. Zo probeert hij de aangroeiende kritiek te sussen.

Het opvangcentrum (dat voorlopig nog geen naam heeft) komt op de Lübecksite. Illegalen die in het project stappen, zullen daar onderdak krijgen in een containerdorp. Het terrein ligt op de Afrikalaan, in een uithoek tegen de haven en de spoorweg. Het is eigendom van de stad en er liggen al wegen en nutsleidingen van een sociale woonwijk die er twee jaar geleden afgebroken werd.

Containerdorp voor Roma op de Lübecksite

De keuze van het terrein ligt gevoelig. Veel Gentenaars zijn nog niet vergeten hoe de bewoners er door Woningent verplicht werden op enkele maanden tijd te verhuizen. De witte huisjes van de Lübeckwijk, ‘noodwoningen’ uit de jaren zestig, waren klein maar het was er gezellig. De mensen kenden elkaar en woonden er graag. De verhuis was een sociaal drama. Mensen (sommigen hoogbejaard) die er al veertig jaar of langer woonden, moesten weg uit hun vertrouwde wijk. Korte tijd later werden de huisjes met de grond gelijk gemaakt.

Een wijk slopen in tijden van woningnood, het leek onbegrijpelijk. De aap kwam uit de mouw toen bleek dat Stad Gent plannen had klaar liggen om een stedelijk distributiecentrum te bouwen op het terrein. Grote vrachtwagens zouden daar hun lading afzetten, waarna de levering in de binnenstad verder moest gebeuren met kleine busjes. De stad steekt al enkele jaren geld in dit project, maar met weinig succes. De bouwwerken zijn niet meer dringend. Twee jaar geleden moest de site zo snel mogelijk vrij komen, de sociale huurders kregen geen uitstel. De bewoners van het nieuwe containerdorp zullen er vanaf februari 2020 drie jaar mogen blijven. Als het stadsbestuur de indruk wou geven dat ze illegalen belangrijker vindt dan de eigen bevolking, dan had ze geen betere plek kunnen kiezen.

Een project voor één bepaalde groep?

Op de gemeenteraad kregen Vlaams Belang en N-VA ervan langs omdat ze dit een opvangcentrum voor Roma noemden. Dat horen de leden van de multicolore meerderheid blijkbaar niet graag. ‘Roma’ is nochtans het politiek correcte woord voor wat vroeger zigeuners heette. Het is een feit dat de opvang vooral bedoeld is voor de mensen van de caravans aan de Wiedauwkaai en de barakken aan de Aziëstraat. Dat zijn telkens Romafamilies. In de officiële stukken beschrijft de stad het project als volgt: “Intra-Europese migranten die momenteel niet regulier in Gent in mobiele woonwagens of barakken wonen, krijgen de keuze tussen ofwel instappen in het huisvestingstraject met een verplicht begeleidingstraject ofwel ondersteuning voor vrijwillige terugkeer naar hun thuisland.”

Het is dus wel degelijk enkel bedoeld voor één specifieke groep. Krakers die illegaal in Gent rondhangen en afkomstig zijn uit Oost-Europa. Het een Romaproject noemen is niet ver van de waarheid. Je moet maar een dakloze zijn uit Afrika of een Gentenaar die in een vervallen krot woont, dan is het niet voor jou bestemd. Discriminatie?

Het middenveld gelooft er niet in

Deze week kwam er kritiek uit onverdachte hoek. Welzijnsorganisaties laten weten dat zij het project niet zien zitten. Zoveel verschillende mensen verplichten om bij elkaar te gaan wonen, zal leiden tot samenlevingsproblemen, zo waarschuwen ze. De stad heeft een bestek gelanceerd voor een beheerder, maar niemand heeft zich gemeld. Geen enkele vzw wil het centrum leiden. Als er een beheerder komt, zal het een commerciële firma zijn. De welzijnssector vindt een centrale opvang een slecht idee en raadt aan om de mensen via de bestaande hulpverlening te begeleiden. Zij steunen de plannen van de stad niet.

Is het hele plan door het stadsbestuur gelanceerd zonder het met de mensen uit de praktijk af te toetsen? Daar lijkt het toch sterk op. Tijdens de gemeenteraad zei burgemeester Mathias dat hij met het middenveld zal overleggen, want “het is belangrijk om in dialoog te gaan en om in dialoog te blijven”. Wat voor zin heeft dialoog als de stad al alles zelf beslist heeft en al bezig is haar plan uit te voeren? Het woonproject voor Roma blijkt meer en meer een eigenzinnig en roekeloos project van een stadsbestuur dat er enkele miljoenen euro’s voor over heeft om te pronken met zijn ‘humaan beleid’.