Geld stinkt niet

Mijnheer de subsidieslurper,

Wij hebben u leren kennen als een prototype van de uiterst linkse cultuurscène die eigenlijk maar één doel heeft en dat is de samenleving choqueren en de goegemeente provoceren met allerhande links-elitaire projecten waarin vooral de ‘artiest’ navelstarend centraal staat, liefst en vooral uitsluitend met gemeenschapsgeld. Gij zijt de zogenaamde ‘artistiek leider’ van de ‘sociaalkritische werkplaats Victoria Deluxe’, maar gij duikt ook overal op waar uiterst links actie voert: Hart boven Hard, krakerssteungroepen, acties voor vluchtelingen, PVDA-congressen, diversiteitsprojecten, jongerenfora, het verstoren en verhinderen van spreekbeurten door democratische verkozenen zoals Theo Francken,… Gij hebt daar klaarblijkelijk allemaal tijd voor, naast uw ‘drukke’ bestaan van artistieke egotripperij.

En waar gij ook veel tijd voor lijkt te hebben, is het minutieus in kaart brengen van de mogelijke subsidiekanalen die in de kassa van o.m. Victoria Deluxe moeten terechtkomen. Aan de uitleg en motivering van een aantal projecten geven jullie dan zo een draai dat er telkens weer nieuwe bronnen kunnen aangeboord worden. Zo kreegt gij zelfs landbouwsubsidies van de EU omdat gij een docufilm maakte over zes boerengezinnen die gevraagd werden naar hun dagelijkse werkervaring en financiële verschillen met het verleden. De kassa rinkelde. Op de politieke webstek www.sceptr.net werd enkele dagen geleden grondig en met cijfers in kaart gebracht hoe gij en de uwen de subsidie-uitmelkmachine als grootmeesters beheersen. Het is om van uw stoel te vallen!

Vorige week stondt gij derhalve dan ook te debiteren en te fulmineren in de wandelgangen van het Vlaams parlement tegen de jonge VB-verkozene Filip Brusselmans die de aangekondigde beperkingen van de subsidiëring in de culturele sector verdedigde, met aan uw zijde andere bobo’s en subsidieverslaafden uit de culturele sector: onder andere Staf Pelckmans, oud-directeur van cultuurtempel De Warande in Turnhout die er niet vies van was zich door te laten betalen door de gemeenschap tijdens zijn verkiezingscampagne voor Groen toen hij al ontslag had genomen, en de even groene actrice en anti-Israël-activiste Marijke Pinoy. Om er maar enkele te noemen. Er kan niet gemanifesteerd worden tijdens de gesubsidieerde ‘werkuren’ of gij staat erbij als toonbeeld en voorman van de gesubsidieerde agitprop. À propos, hoeveel steekt gij zelf als goeroe van gesubsidieerd links maandelijks in uw zak als zelfverklaard antikapitalist?

Gij spuwt op Vlaanderen en de Vlamingen in het algemeen en op de Vlaamse symbolen en de Vlaamse identiteit in het bijzonder. Maar als het op subsidieslurpen aankomt op kosten van die Vlamingen, zijt gij niet vies van hun geld, want dat stinkt niet en gij kunt er uw gangen mee gaan. Spuwen en bijten in de handen die jullie voeden, daar zijt gij en uw soortgenoten bijzonder straf in. Dat Jambon daar nu – wat ons betreft nog vrij mild – grenzen aan stelt, en dan in het bijzonder aan de fameuze ‘projectsubsidies’, is dan ook niet meer dan logisch. Historisch is uw uitspraak in Knack in 2013 over de Vlamingen die zorgen voor uw centen: “Wat ons opviel, is dat zulke buurten (de wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham in Gent) overdag bijna uitsluitend bevolkt worden door migranten. Tussen negen en vijf zie je amper Vlamingen op straat. Die hebben allemaal twee kinderen, een drukke job, nergens meer tijd voor. Terwijl die migranten ervoor zorgen dat de stad lééft. Zij flaneren, zorgen voor sociale controle… Zij maken de stad echt. Ze zijn ook de eersten om te helpen. Ik kan echt een waslijst opnoemen van dingen die wij van die nieuwkomers en migranten zouden kunnen leren, qua burgerschap. Eigenlijk vormen veel van die Vlaamse tweeverdieners de probleemgroep in de stad.” Het.moet.nu.toch.niet.gekker.worden?!

Gij zoudt eigenlijk eens democratisch en open en bloot inzage moeten geven in de subsidies die gij met al uw projecten en culturele initiatieven binnenzuigt en die in verhouding plaatsen tot de respons die gij van de betalende doorsneeburger – dus niet de culturele elites – krijgt. Ik denk dat een en ander ontluisterend is en meteen aantoont dat het voortaan wel met wat minder kan. Grote culturele manifestaties aan de rechterzijde met duizenden deelnemers zoals bijvoorbeeld het Vlaams Nationaal Zangfeest of de IJzerwake krijgen geen subsidies en houden toch het hoofd boven water. Maar ook tal van politiek-neutrale zangkoren, muziekensembles, toneelgezelschappen, harmonieën en fanfares doppen hun boontjes zelf. Hoe komt het dat zij dat wel kunnen en jullie niet? Leg mij dat eens uit!

Subsidies krijgen voor artistieke bezigheden is geen mensenrecht. Goede waar prijst zichzelf, zei men vroeger wel eens. De kunst is dan ook goede waar te brengen. En zeg dat ook maar aan Chokri Ben Chikha, de artistiek leider van Action Zoo Humain. Aan het werk, Dominique! Handen uit de mouwen!