Donderdag verspreidde het tijdschrift Streven het bericht dat het blad ermee ophoudt. Ik lees op de webstek: “Streven staat voor kritische reflectie op cultureel-maatschappelijke ontwikkelingen in diverse gebieden: van filosofie tot film, van recht tot kunst, van theologie tot economie. Geïnspireerd door de christelijke traditie wil de redactie ruimte creëren voor dialoog met uiteenlopende opvattingen en kanttekeningen plaatsen bij paradigma en systeem.”

Voor wie meer wil weten over de historiek en de doelstellingen van het tijdschrift en vzw, verwijs ik graag naar www.streventijdschrift.be. Reden van het verdwijnen? Enkele jaren geleden besliste de minister van Cultuur om vanaf 1 januari 2017 geen subsidies meer toe te kennen. Het tijdschrift ontving tot dan toe zo’n 40.000 euro per jaar aan ondersteuning. Aan schrijvers en medewerkers is er geen tekort. Het noopte de redactie om in 2018 van een maandelijks blad over te stappen naar een tweemaandelijkse publicatie. Twee jaar kon dat ritme worden volgehouden, maar nu werd beslist om in januari 2020 voor de laatste maal in gedrukte versie te verschijnen. Wel blijft de webstek bestaan en zullen daar meer redactionele bijdragen verschijnen.

In dezelfde subsidieronde (2016) werd eveneens beslist om het Kunstentijdschrift Vlaanderen niet meer te subsidiëren. Ook dat tweemaandelijks tijdschrift diende zijn papieren uitgave einde 2017 stop te zetten.

Halfnaakte mannen

Niet dat de Vlaamse overheid geen geld heeft: de komende jaren gaat er 927.000 euro naar de absurde dansvoorstellingen van Jan Fabre. Wie wil weten waar zijn of haar belastinggeld naartoe gaat: surf even naar Youtube en tik in: SYRTAKI Jan Fabre Mount Olympus. U ziet er zeven halfnaakte mannen dansen en springen. Het is maar een voorbeeld… Met dezelfde ‘schwung’ gaat er 468.000 euro naar het Gentse ‘cultuurcentrum’ De Vieze Gasten (de naam Mong Rosseel zegt u nog wel iets) en 505.000 euro naar Victoria Deluxe vzw. Dat is de ‘sociaal artistieke werkplek’ van Dominique Willaert, de man die er een sport van maakt om de lezingen van Theo Francken te verstoren.

Er worden ook subsidies toegekend aan sociaal-culturele organisaties: de Federatie Marokkaanse en Mondiale Democratische Verenigingen krijgt 231.000 euro, De Federatie van Marokkaanse Verenigingen: 348.000 euro, de Unie der Turkse Islamitische Culturele Verenigingen van België: 342.000 euro, de Unie van Turkse Verenigingen: 293.000 euro en de Vereniging voor Ontwikkeling en Emancipatie van Moslims: 193.000 euro, de Federation of Anglophone Africans in Belgium: 209.000 euro. En dan zwijgen we nog over de subsidies die naar Kifkif, Hand in Hand, Hart boven Hard, Climaxi enz. vloeien. Niet eenmalig, maar jaarlijks.

Maar voor Streven en Kunstentijdschrift Vlaanderen was er geen euro meer beschikbaar…