Naast de Sint-Baafskathedraal wordt hard gewerkt aan het nieuwe bezoekerscentrum voor Het Lam Gods. Het wereldberoemde schilderij krijgt dan eindelijk een waardige plaats. De bezoekers van over de hele wereld krijgen een modern onthaalcentrum. Vanzelfsprekend is dit voor Gent een van de belangrijkste projecten in vele jaren. Toch weigert het stadsbestuur er ook maar één euro aan bij te dragen. Sterker nog, het kathedraalbestuur klaagt dat de stad bij de werken voortdurend stokken in de wielen steekt.

Het Lam Gods zit nu weggestopt achterin de kathedraal in een veel te kleine ruimte. Eindelijk, als de werken klaar zijn, zal het een respectabele locatie hebben. Het komt achter het hoogaltaar niet ver van de Vijdkapel waarvoor de gebroeders Van Eyck het zeshonderd jaar geleden maakten. Eindelijk zal het gedaan zijn met kaartjes kopen in een aftands houten kotje. Het nieuwe onthaalcentrum wordt een van de modernste van ons land, ‘virtual reality’ en andere moderne technieken incluis. Tegelijk is er een uitgebreid archeologisch onderzoek (er wordt gegraven vlak naast de kathedraal waar ooit een kerkhof lag) en zijn er restauratiewerken aan crypte en kapellen. De totale kost loopt op tot dertig miljoen euro.

Botte weigering schepen Sami Souguir

Het kathedraalbestuur stuurde een brief naar Stad Gent met het vriendelijk verzoek een steentje bij te dragen. Het schepencollege had niet eens de beleefdheid een brief terug te sturen. Sami Souguir (Open Vld) antwoordde botweg in de commissie cultuur op een vraag van Karlijn Deene (N-VA) dat de kathedraal de bevoegdheid was van de provincie en dat hij geen enkele reden zag waarom Stad Gent iets zou betalen.

Vorige week bleek hoe zwaar de weigering is aangekomen. Van de kant van het kathedraalbestuur wordt zelfs gedreigd om het schilderij niet langer in bruikleen te geven aan het stedelijk museum MSK. Dan zou de prestigieuze tentoonstelling voor het Van Eyck-jaar 2020 moeten doorgaan zonder haar grootste blikvanger.

Grote culturele projecten van Stad Gent zoals bibliotheek De Krook, het STAM… werden telkens meebetaald door Vlaanderen en ook door de Provincie Oost-Vlaanderen. Het is niet onredelijk dat het kathedraalbestuur en provincie nu een bijdrage van de stad verwachten. De botte weigering van Stad Gent is ongezien.

Nog erger is de klacht dat de Stad de werken afremt. De diensten treuzelen met het geven van vergunningen en stellen allerhande bijkomende eisen die de kosten de hoogte injagen. De opening van het onthaalcentrum is uitgesteld tot het najaar van 2020, wanneer het themajaar Van Eyck al bijna is afgelopen. Als iemand de titel van cultuurbarbaar verdient, dan is het wel Stad Gent met haar liberale burgemeester op kop.

Burgemeester stuurt zijn kat

De gemeenteraadsleden kregen op een speciaal bijeengeroepen commissie tekst en uitleg over de verhogingen van de lokale belastingen en retributies. Alle schepenen waren present om hun beleid te verdedigen. Alleen de burgemeester ontbrak. De schepenen zaten erbij als een ploeg zonder leider. Op sociale media doken foto’s op van Mathias in Nieuw Gent rond de tafel met een twintigtal vertegenwoordigers van organisaties van etnisch culturele minderheden. Ongetwijfeld zeer sympathiek van hem, maar toch geen geldige reden om weg te blijven van een commissie op het stadhuis? Eentje waarvan de datum al lang vast lag? Vindt onze burgemeester het niet nodig om zijn beleid uit te leggen aan de verkozen vertegenwoordigers van alle Gentenaars? Ook al stond alles al in de pers. Of past het niet bij zijn imago om slecht nieuws te brengen, en bleef hij daarom maar liever weg?