De baas van het Duitse agentschap voor migratie en vluchtelingen, de BAMF (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge), Hans-Eckhard Sommer van de CSU, wil met collectieve vluchten het probleem van de mislukte uitzettingen in Duitsland aanpakken.

“Het is niet aanvaardbaar dat in het voorbije jaar 30.000 uitzettingen mislukt zijn”, liet Sommer weten aan de kranten van de Funke-Mediengruppe. Ook “gesloten detentie” en “uitzettingsdetentie” zouden tot de mogelijke instrumenten van de overheden moeten behoren. “We moeten de politiemensen bij hun emotioneel zware inzet bij deze uitzettingsprocedures zoveel als mogelijk helpen”, liet de BAMF-baas verder verstaan.

246.000 buitenlanders

Sommer probeert tenminste het probleem in te schatten, wat veel politici van de GroKo (de grote coalitie) niets eens meer lijken te kunnen. Zo zegt hij dat het “steeds zeer problematisch is om personen via gewone lijnvluchten uit te zetten”. Niet alleen maken uit te zetten vreemdelingen amok op het vliegtuig waardoor de vlucht vertraging oploopt, of gewoon wordt geschrapt – met alle vervelende nadelen voor de gewone passagiers. Maar soms weigeren piloten op te stijgen omdat het risico met uit te zetten vreemdelingen te hoog is. En steeds moeten politieagenten worden meegestuurd om de uitzettingen per vliegtuig te begeleiden.

“Collectieve uitzettingsvluchten zijn met andere woorden de oplossing voor deze problematiek”, aldus de Bamf-verantwoordelijke. Momenteel bevinden zich op het Duitse grondgebied 246.000 vreemdelingen, die het land eigenlijk zouden moeten verlaten. “Ausreisepflichtige Ausländer” heet dat. In 145.000 gevallen gaat het om personen waarvan de asielaanvraag werd afgewezen. 119.000 daarvan worden in Duitsland “geduld”, en kunnen dus tijdelijk niet worden uitgezet. In de eerste 6 maanden werden in Duitsland 11.5000 vreemdelingen daadwerkelijk, écht uitgezet. De heer Sommer en zijn medewerkers hebben dus nog wat werk. Aan het ritme waarmee ze vandaag werken, hebben ze nog minstens 20 jaar werk om de groep die momenteel het grondgebied zou moeten verlaten, uit te zetten.