Zekerheden

De Oeso (niet te verwarren met het verkwikkende Griekse drankje) is weer langsgekomen met haar onderwijsmetingen. Er zijn dan drie zekerheden: het Vlaamse onderwijsniveau is weer diep onder nul gezonken, overal stijgt gehuil op en het Vlaams Parlement stelt een grote palaver in. Wat het eerste punt betreft schijnen dingen zoals leesvaardigheid, wiskunde en wetenschappen inderdaad in vrije val te zijn en dus rijst de vraag hoe dat toch zou komen. Minister Weyts anticipeerde al op de voorspelbare opmerkingen van links dat een en ander komt door te weinig geld, maar Vlaanderen scoort vrij hoog op onderwijsuitgaven en boert toch achteruit. Hoe dan ook is de urgentie groot en moet er alles aan worden gedaan om het zo geroemde Vlaams onderwijs weer op de allerhoogste toppen te hijsen. Voor Weyts moet daarvoor worden ingezet op Nederlands, op een verbetering van de eindtermen en – nieuw – op “Vlaanderenbrede” proeven. Dat laatste is waarschijnlijk een eufemisme voor centrale examens wat hier in het onderwijssfeertje een groot taboe is en dus in geen duizend jaar zal worden ingevoerd. Weyts zou ook nog een internationale raad der wijzen opzetten en uiteraard het “veld” bij alles betrekken.

Alarmerend

Gezegd moet worden dat de meeste partij-sprekerds nogal ernstig bleven. Met uitzondering dan van de PVDA die regelmatig door het lint ging maar niet zeer duidelijk wist te maken welk onderwijsbeleid zij dan wel voorstond, behalve dan dat er meer geld naartoe moet. Hannelore Goeman (sp.a) vond de toestand “alarmerend”. Ze gaf toe dat geld niet alleenzaligmakend is, maar toch is men te krenterig voor onderwijs. Ze was ook de eerste om erop te wijzen dat de sociale kloof in het Vlaamse onderwijs opvallend groot is in vergelijking met andere landen. Een thema dat bleef spelen en inderdaad niet zomaar onder de mat kan worden geveegd. Elisabeth Meuleman (Groen) ging daar ook over door en betreurde bijzonder de onderzoeksuitkomst dat leerlingen geen plezier meer beleven aan lezen. De onderwijsmens van N-VA, Koen Daniëls vond dat men leerkrachten niet met alles kan opzadelen, die moeten gewoon voor de klas kunnen staan. Hij pleitte voorts voor een zeker “conservatisme” en schoot ook nog eens het –  inderdaad zeer onzalige – concept van de “brede eerste graad” af, waar de linkerzijde zo op is gebrand.

Migratie

Ook volkomen naar verwachting bracht Vlaams Belang het thema “migratie” aan de oppervlakte. Roosmarijn Beckers zag het gehele onderwijs ten onder gaan en waarschuwde voor “Afrikaanse toestanden”. Vruchten van decennialang wanbeleid op onderwijs – waar iets van aan is. Sihame El Kaouakibi (Open Vld) wees nogmaals op de sterke sociale kloof die het onderwijs afremt in zijn rol als sociale lift. Ze legde daarbij de vinger op de zere plek van het “watervalsysteem”. Dat laatste is wel degelijk een van de erfzonden van ons onderwijssysteem dat nog altijd veel te star is.

Maar goed, men gaat dus de middelen beter inzetten, de latten hoger leggen, de leraren herwaarderen en ontlasten en volop investeren in, zoals Weyts het zei, Nederlands, Nederlands en nog eens Nederlands. Wat wij vanzelfsprekend toejuichen. Afspraak bij de volgende OESO-visitatie.