Het is een taboethema, maar De Telegraaf schreef er eind oktober al over en Elsevier kwam er nu op terug: windmolens stoten het extreem schadelijke broeikasgas zwavelhexafluoride uit, kortweg SF6. Dat wordt al sinds de jaren zestig gebruikt in windmolens en hoogspanningscabines om het risico op kortsluiting te beperken.

SF6 veroorzaakt een veel en veel sterker broeikaseffect dan CO2 en het blijft heel lang in de atmosfeer aanwezig. Het zit binnenin de windmolens, maar zelfs de WindEurope, een belangenorganisatie van windboeren, geeft toe dat er de voorbije zes jaar in Europa minstens 900 kilo SF6 is weggelekt. Men voegt eraan toe dat dat ruimschoots opweegt tegen de hoeveelheid CO2 die zou vrijkomen als al de elektriciteit die nu door windmolens wordt geleverd, opgewekt zou moeten worden door kolencentrales. Best mogelijk, maar waarom vergelijkt WindEurope niet met kerncentrales en aardgascentrales?

Toch niet zo milieuvriendelijk?

Misschien omdat die vergelijking dan niet meer zo gunstig zou uitvallen? En nog los van de wetenschappelijke aspecten… Waarom heeft men in de discussie over windenergie in de media nooit een kik gegeven over SF6? Waarom werd die informatie doodgezwegen?

Het is duidelijk dat de aanbidders van de windgoden ons hebben misleid en bedrogen. Ze zwaaien zo graag met wetenschappelijke rapporten, maar in dit debat hebben ze zich gedragen als ideologen, liegende politici en profeten van obscure sektes. Welke duistere geheimen houden ze nog voor ons verborgen? Welke lijken gaan er nog uit de windmolenkast vallen?