Een deel van de Keiskantstraat in Drongen wordt omgedoopt tot de Huguette Ingelaerestraat. Een aangename verrassing voor de vele Vlaamsgezinden van binnen en van buiten Gent die haar gekend hebben. Haar naam werd voorgesteld door het FVV (Forum van Vlaamse Vrouwen).

Het gemeenteraadsbesluit legt uit wie zij was: “Haar leven stond in dienst van de Vlaamse en sociale ontvoogdingsbeweging. Ze zetelde jaren voor de Volksunie in de Gentse gemeenteraad en in de Oost-Vlaamse provincieraad. Later concentreerde ze haar energie op de niet-partijpolitieke Vlaamse Beweging. Richtte in 1975, samen met andere dames, het huidige Forum van Vlaamse Vrouwen op. Door haar achtergrond van lerares Nederlands was zij bijzonder gevoelig voor het behoud en de verdediging van de Nederlandse taal. Rond dat thema voerde zij actie te Gent in de werkgroep De Draak en op nationaal vlak in de taalwerkgroep van het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen (OVV). Haar sociale bewogenheid kwam speciaal tot uiting in de buurtwerking en in de Vlaamse Kring Sluizeke-Muide te Gent. De laatste jaren was zij co-voorzitter van de Vlaamse Volksbeweging (VVB), In januari 2009 werd zij tot voorzitter van het OVV verkozen.”

Een wegje in het groen

Stad Gent wil zoveel mogelijk straten naar vrouwen noemen. Een hele lijst dames van de traditionele politieke partijen kregen al een straat. Ook Groen werd bediend: hun eerste gemeenteraadslid kreeg een straat naar haar genoemd. Met Huguette (1941-2009) komt de Volksunie eens aan de beurt. Op het grondgebied van Gent worden heel wat straten ‘geknipt’ door ze met een rij paaltjes te versperren. Voor de hulpdiensten is dat verwarrend. De ziekenwagen kan zo aan de verkeerde kant van de paaltjes belanden. Daarom krijgen geknipte straten nu ook een nieuwe naam. De Keiskantstraat is zelfs in drie delen geknipt. Een deel krijgt de naam van de eerste vrouwelijke minister van België (CVP), een deel behoudt de oude naam en het laatste stuk wordt de Huguette Ingelaerestraat.

Huguette woonde op de Tolhuislaan middenin een oude volksbuurt van binnenschippers, arbeiders en migranten. Geen gemakkelijke wijk, want ooit was er een schietpartij vlak aan haar voordeur. Het schrikte haar niet af. Zoals zij zich met passie inzette voor Vlaanderen, deed zij dat ook voor haar buurt. In feite verdient ze daar een straatnaam, maar de gekozen straat is een smalle weg in het landelijke Drongen. Huizen zijn er niet (wel een sporthal en een golfschool). Huguette schilderde landschappen en hield van de natuur, misschien zou ze het zelf wel een mooi plekje hebben gevonden.

De onthulling van de naambordjes is nog niet voor morgen. Er komt eerst een openbaar onderzoek en pas daarna moet de gemeenteraad het definitief goedkeuren en kan de datum voor het feest bepaald worden.

Gaat Sofie naar Israël?

De Gentse schepen van economie Sofie Bracke (Open Vld) gaat mee op VOKA-missie naar Jeruzalem en Tel Aviv. Kostprijs voor de stad is zevenduizend euro. Hoe ze ooit gedacht heeft dat dit zou passeren zonder commotie, is een raadsel. Hoe haar coalitiepartners van sp.a en Groen het ooit hebben goedgekeurd, is nog een groter raadsel, want de dienstreis is beslist op het schepencollege. Alle schepenen wisten ervan en hebben ingestemd. Pas na het luidkeels protest van PVDA en een hele reeks linkse actievoerders veranderden ook Groen en sp.a van gedacht. Opgejaagd door extreem-links en onder druk van hun achterban eisten ook Groen en sp.a dat de schepen zou thuisblijven. In de gemeenteraad kwam het tot een stemming met een opmerkelijk resultaat. Sofie mag op inspiratiereis naar Israël. Dat heeft ze te danken aan N-VA en Vlaams Belang die samen met OpenVLD en CD&V een wisselmeerderheid leverden.