Guy, mister Europe, was present op de eerste dag van de gemeenteraad van januari. Alle liberalen waren opgetrommeld voor de stemming over de Israëlreis van schepen Sofie Bracke. Na afloop stond Guy ongegeneerd vooraan bij de schepenen, waar hij met veel gebaren burgemeester Mathias instructies gaf.

Het ‘samenwerkingscollege’ van Mathias lag op dat moment in twee helften uiteen. Met opruier Guy als raadgever zien we het niet snel tot een verzoening komen. De gemeenteraad was nog lang niet gedaan, er volgden nog een hele reeks stemmingen, maar Guy had hard genoeg gewerkt en verdween stilletjes de nacht in. De tweede avond van de gemeenteraad kwam hij zich zelfs niet even tonen. Zijn stoel bleef de hele avond leeg.

China goed, Israël slecht

Vorig jaar ging schepen Sofie Bracke ook al op Voka-missie. De reis ging toen naar China. Want ook China is volgens VOKA een land waar Gent nog veel kan opsteken als het gaat om ‘high tech’ bedrijven. Het kostte bijna evenveel als de reis dit jaar naar Israël (een paar honderd euro minder). De uitleg over het doel van de reis is voor beide bestemmingen woord voor woord hetzelfde. Zo te zien is er geen verschil tussen beide dienstreizen. De grote heisa dit jaar over Israël staat in groot contrast met het grote stilzwijgen van vorig jaar over China. Niemand roerde. Er werd geen enkele vraag over gesteld in de gemeenteraad. Ook de PVDA zei niets. Heeft China dan geen leger dat mensen verdrukt en in kampen opsluit? Het geschreeuw van de PVDA over de schendingen van de mensenrechten in Israël klinkt wel erg hol.

De logica van schepen Heyse

Volgens de Gentse schepen van milieu zal Stad Gent niets verdienen aan de LEZ-zone. Want, zo zegt ze, al het geld dat binnenkomt uit de LEZ gaan we weer uitgeven. De opbrengsten van de LEZ worden geschat op drie keer meer dan dat de zone, inclusief personeel, aan de stad kost. Maar we gaan dat gebruiken, zegt de schepen, in de eerste plaats om de LEZ nog uit te breiden naar alle woonwijken en naar het havengebied. Wat een heerlijke logica toch van onze groene schepen. ‘Vanaf nu betaal ik geen belastingen meer. Ik zal aan de fiscus uitleggen dat ik alles wat ik binnenkreeg weer opgemaakt heb!’

Gedaan met gratis grofvuil op het containerpark in Gent?

In 2012 besliste de Vlaamse regering dat containerparken betalend moeten zijn. Dat noemen ze “de vervuiler betaalt”. In Gent is dat nog niet ingevoerd. Daarom heeft de waarnemende gouverneur van Oost-Vlaanderen het nieuw reglement vernietigd voor het aanbieden van huishoudelijk afval op recyclageparken. Vanaf één april is het gedaan met de twaalf gratis beurten per jaar. Als de schepen bij de hogere overheid geen uitstel kan krijgen, zullen Gentenaars (net als alle Vlamingen) binnenkort moeten betalen voor het wegbrengen van grofvuil.

Het stadsbestuur wist dat dit verplicht was. De schepen legde het zelf in december nog uit aan de gemeenteraad. We moeten van Vlaanderen, zei hij, maar onze containerparken zijn daarvoor nog niet aangepast. Daarom gaan wij nog twee jaar wachten om grofvuil betalend te maken.
Zo gaat dat in Gent. Ze vermelden zelf de wet en passen die dan doodleuk niet toe. De schorsing door de gouverneur maakt daar nu een einde aan. De schepen wil nog eens om uitstel vragen bij de Vlaamse regering. Erg veel argumenten heeft hij daar niet voor. Gent heeft al acht jaar tijd gehad om de containerparken aan te passen. Het ziet ernaar uit dat Gentenaars binnenkort zullen moeten betalen voor het containerpark, zoals dat in de rest van Vlaanderen al lang het geval is.