Je houdt het eigenlijk niet voor mogelijk dat zoiets eind 2019 en begin 2020 nog steeds kan doorgaan voor ‘satire’, maar een of andere Braziliaanse groep met de naam “Porta dos Fundos” vond het verleden jaar nodig een komedie te filmen waarin ze de draak steken met Jezus Christus.

Onder de titel “De eerste verzoeking van Christus” proberen ze te insinueren dat Jezus Christus homoseksueel zou zijn, en maken ze daar allerlei grappen over. We hebben de film zelf niet gezien, maar we kunnen ons de ‘kwaliteit’ van de humor zo al voorstellen.

Netflix zette de film op 3 december online en hij wordt in de berichtgeving die wij erover lazen in alle ernst omschreven als een ‘kerstspecial’. Nogal wat Brazilianen konden de film echter hoegenaamd niet smaken en een petitie om de film uit het Netflix-aanbod te verbannen, leverde meteen vier miljoen handtekeningen op. Er werd ook een rechtszaak aangespannen, die voorlopig in het Hooggerechtshof tot het besluit heeft geleid dat de film toch op het internet mag blijven staan, omwille van de vrijheid van meningsuiting.

Gelijkaardige Mohammedfilm?

Dat laatste kunnen we alleen maar onderschrijven. Als Netflix het nodig vindt om die film aan haar abonnees aan te bieden, dan moet het dat vooral maar doen. Daarmee weten we immers meteen wat voor vlees we met hen in de kuip hebben. Van veel goede smaak kunnen we hen in ieder geval niet betichten.

De aanslag tegen de lokalen van Porta dos Fundos met molotovcocktails daarentegen valt alleen maar te veroordelen. Gelukkig vielen er bij die aanslag voor zover wij weten geen doden of gewonden. Maar we zouden wel eens willen weten of Porta dos Fundos het aandurft een film met een gelijkaardig concept in te blikken, maar dan over, we doen maar een voorstel, de profeet Mohammed. Benieuwd of Netflix die dan ook zal willen lanceren als een ‘ramadanspecial’ en of al die weldenkenden in de media de vrijheid van meningsuiting van Porta dos Fundos en Netflix even hardnekkig zullen verdedigen. Vijf jaar na de aanslagen op Charlie Hebdo ligt het pijnlijke antwoord jammer genoeg voor de hand…