STOP CHRISTENVERVOLGING

Het was u als aandachtige lezer allicht niet ontgaan dat zowel SCEPTR als ’t Pallieterke met bijzondere aandacht de toenemende haat en het voortdurende geweld tegenover christenen en het christelijke erfgoed opvolgen: moord en verkrachting, plundering en korter bij huis, in Frankrijk, Duitsland en ook in ons eigen Vlaanderen vernielingen en vandalisme. En één constante: de traditionele media en de politici kijken zoveel mogelijk de andere kant uit.

Toen we enkele maanden geleden voor het eerst bezoek kregen van Jakob Kürüm, met zijn persoonlijke verhalen en zijn overtuiging om niet bij de pakken te blijven zitten, ging de bal aan het rollen. Er werd beslist om binnen onze redactie een speciale kernploeg op te richten die zich de komende weken en maanden zal concentreren op dit onderwerp. Met Frans Crols, Jakob Kürüm, Jens De Rycke en enkele anderen hebben we in ieder geval al heel wat kennis in huis.

Kijk niet ook de andere kant op

Alleen met uw financiële steun kunnen we dit dossier grondig aanpakken. Uw gift zal integraal gebruikt worden om onze journalisten op onderzoek uit te sturen en een netwerk op te zetten. Bedoeling: feiten verzamelen en politici en media telkens opnieuw met de realiteit confronteren. Hen telkens opnieuw om een reactie vragen en zo de ogen te openen, en daardoor het vandalisme en geweld uiteindelijk te laten stoppen. De christenen in het Midden-Oosten, in Afrika, in Azië en sinds kort ook in Europa rekenen op onze steun. Laat hen niet in de steek.

Betaalmethode selecteren
Persoonlijke info

Om een donatie te maken via gewone overschrijving:

1. Doe een overschrijving met het gewenste bedrag
2. Doe de overschrijving naar het rekeningnummer BE82 4096 5194 9168 (KREDBEBB)
3. Doe de overschrijving op naam van Uitgeverij 't Pallieterke NV. Adres: Cuperusstraat 41, 2018 Antwerpen.
3. Schrijf in de mededeling "Stop christenvervolging"
4. Wij doen de rest!

Al de centen die je bijdraagt gaan integraal naar het door u bestemde doel. We zijn helaas niet gemachtigd om fiscale attesten uit te reiken voor uw giften.

Totaalbedrag: €1,00