Tot nu toe was het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) geen onafhankelijke rechtbank, maar een gepolitiseerd onderdeel van de linkse lobby. Het soort partijdige rechtbanken dat in een rechtsstaat met onafhankelijke rechters en een échte scheiding der machten niet zou mogen bestaan.

In vrijwel alle gevallen oordeelde het Hof dat immigranten – legale of illegale, asielzoekers of erkende vluchtelingen – niet uitgewezen mochten worden, zelfs niet als zij zich schuldig hadden gemaakt aan terrorisme, pedofilie, verkrachting, drughandel of moord. Als u denkt dat wij overdrijven, zoek dan maar eens op welke processen de regering-Cameron daarover heeft gevoerd, en verloren. Ook bijvoorbeeld inzake terreurbestrijding en de behandeling van gedetineerden van gemeen recht vonniste het Hof altijd in het voordeel van de terroristen en de misdadigers. Maar nu werd er voor het eerst in héél lang met die nefaste traditie gebroken.

Pushbacks

Het probleem van Afrikanen die met geweld de grensversperringen doorbreken rond de Spaanse enclaves Ceuta en Melilla is algemeen bekend. Nu heeft het Hof geoordeeld dat Spanje migranten die over een hek rond Ceuta klommen, mag terugsturen zonder identiteitscontroles en zonder dat zij toegang krijgen tot de asielprocedure. (Zie ook het artikel daarover op SCEPTR.net). Het gaat slechts om een uitspraak in twee individuele gevallen, maar zoals dat in juridische zaken gaat, schept dat wel een precedent.

Professor Jan Wouters van de KUL “vreesde” dat nationale regeringen dit precedent zullen aangrijpen om illegalen terug te sturen zonder hen toegang te geven tot de asielprocedure. Hij vreest het, wij hopen het. Maar dat zal afhangen van de verdere interpretaties die het Hof aan deze uitspraak geeft. Daarvan zal het ook afhangen of dit een eenmalig lichtpuntje is of een blijvende koerswijziging. Tot 2011 aanvaardde het Hof zelfs collectieve ‘pushbacks’ op zee. De Italiaanse kustwacht kon toen nog schepen vol ‘omvolkers’ gewoon terugslepen naar Libië. Tot het Hof weer eens de kolder in de juridische kop kreeg en dat verbood. Wat de kiem legde voor de massale overzeese invasie van 2015…

En terzijde: het Hof is géén instelling van de EU. Het gezag van het Hof strekt zich alleen uit tot de landen die het in een verdrag hebben erkend. Als het niet haalbaar is uit de EU te stappen, dan kan zo’n verdrag natuurlijk wel altijd opgezegd worden. Het is maar een tip. Het verbaast ons trouwens dat Boris Johnson die stap nog niet heeft overwogen…