Het gerucht dat het coronavirus ontsnapt zou zijn uit een Chinees laboratorium waar biologische wapens worden ontwikkeld, is vrijwel zeker onjuist. Net zoals de pandemieën van Aziatische griep in 1957, die aan een tot twee miljoen mensen het leven kostten en de Hongkonggriep in 1968, met 700.000 doden wereldwijd, is ook corona waarschijnlijk ontstaan door het weerzinwekkend gebrek aan hygiëne op de traditionele Chinese markten en boerderijen.

SARS is zelfs ontstaan in dezelfde stad Wuhan, waaruit nu het coronavirus afkomstig is, wat natuurlijk ook voer is voor complotdenkers. Ja, ook bij ons vinden stedelingen dikwijls dat een boerderij stinkt en ook bij ons liepen in een ouderwets boerenbedrijf verschillende diersoorten, zoals varkens, kippen en ganzen door elkaar rond op het erf. Maar in China zitten die verschillende soorten opeengepakt in stallen met verschillende verdiepingen, bijvoorbeeld de kippen boven en de varkens daaronder, in een constante regen van uitwerpselen. Zo’n stallen zijn gevaarlijke broedplaatsen voor nieuwe soorten virussen, die kunnen overspringen van de ene diersoort op de andere, en daarna soms ook op de mens, meestal met verschrikkelijke gevolgen.

Gebrekkige hygiëne

Ook de Chinese markten zijn incubatoren voor nieuwe virussen. Men kan er bijvoorbeeld huiden van pas gevilde geiten zien uitlekken boven een hok met ganzen. Levende vissen en krabben worden er in enorme watertanks gehouden, waarvan het afvalwater gewoon tussen de kraampjes wegloopt. Behalve voedsel en pas geslachte dieren worden op zo’n markten ook levende dieren verkocht, inclusief dieren die in het wild zijn gevangen, zelfs slangen, hamsters en schildpadden. Opnieuw een prima methode om nieuwe virussen te kweken.

Bij ons wordt vlees al sinds de Middeleeuwen gekookt, gebakken, gepekeld of gerookt, wat besmetting helpt voorkomen, maar in China worden vlees- en bloedproducten in vele gerechten rauw gegeten. Stel u een bloedworst voor van ongekookt bloed, of een gerecht met rauwe apenhersenen. Om nog maar te zwijgen over de walgelijke praktijk om sommige kleine dieren zoals muizen en kikkers levend op te eten. Nee, dat is geen urban legend. Als de Chinezen daar zelf ziek van worden, is dat hun probleem. Maar als hun virussen heel de wereld besmetten, zouden zij daarvoor tot de orde geroepen moeten worden, desnoods met sancties, importheffingen en inreisverboden. Tot hun voedselproductie en -distributie minstens aan enkele basisvoorwaarden voldoet. Het moet niet ontaarden tot de Europese regelneverij. Gewoon het gezond Westers boerenverstand zou al een grote sprong voorwaarts zijn.

Open grenzen voor ebola

Tot nu toe luisterde niemand naar de waarschuwingen over dodelijke virussen die ons uit Afrika zouden kunnen bereiken via immigratie, of via de illegale import van “bushmeat”, maar nu is de tijd misschien rijp om die dreiging ernstig onder ogen te zien. Omdat apen en in het bijzonder mensapen de naaste verwanten zijn van de mens, kunnen virussen gemakkelijker van mensapen naar mensen overspringen. Daarom zijn virussen als ebola en Marburg, met soms sterftecijfers boven de 80 procent, allemaal uit Afrika afkomstig.

De verspreiding begint meestal door het eten van “bushmeat”, letterlijk vertaald “junglevlees” of “broussevlees”, van dieren die meestal illegaal in het oerwoud zijn gedood. Daarna verspreidt de besmetting zich van mens tot mens. Dat wordt pas echt verontrustend als men weet dat er via Brussels Airport jaarlijks minstens 44 ton junglevlees zonder enige controle wordt ingevoerd en doorverkocht. We verwijzen hiervoor bijvoorbeeld naar de artikels “Huge quantities of bushmeat pass through Brussels Airport each year” (Brussels Journal, 3-12-2019) en “Vlees van wilde dieren uit Afrikaanse regenwoud te koop in ons land” (www.vrt.be, 3-10-2018). Die 44 ton is ongetwijfeld slechts een fractie van het totaal.

In het artikel van de VRT wordt ook vermeld hoe een team van Pano voor één keer iets nuttigs deed door zwarte undercovermedewerkers te laten vaststellen hoe gemakkelijk het was in de Congolese wijk Matonge in Brussel broussevlees te kopen. Meestal is dat vlees van bavianen of andere apen, maar ook van schubdieren, antilopen, krokodillen en andere reptielen. De smokkelaars worden vrijwel nooit gestraft. Nochtans kan dit vlees de virussen van apenpokken en ebola bevatten. Bij dat soort pokken is het sterftecijfer ongeveer 10 procent. Dik drie keer meer dan bij corona. En ebola is nog veel dodelijker. Maar tot nu toe deed de overheid… gewoon niets.

Mondiaal corona

Als de duizenden doden van de coronacrisis zijn begraven, kunnen we natuurlijk proberen de oude draad weer op te nemen, met een paar kleine aanpassingen in de marge: wat meer controles op de import van broussevlees, grotere voorraden mondmaskers, een quarantaineplan dat op voorhand wordt opgesteld en nog meer van die nuttige en noodzakelijke maatregelen. Maar dat zal een volgende pandemie uit China of Afrika niet tegenhouden.

We moeten inzien dat het heel systeem van mondialisering, van een grote wereld zonder grenzen waarin iedereen zomaar over en weer vliegt, reist en emigreert van het ene continent naar het andere, waarin goederen, broussevlees, illegalen, virussen, Chinese spyware en fundamentalisten overal ongehinderd binnengelaten worden, dat die wereld geen paradijs van vrijheid en openheid is, maar een nachtmerrie-achtige jungle, waarin niemand nog veilig is. Een jungle vol ziekten, drugs, terrorisme en criminaliteit. Laat ons er opnieuw een kleinere wereld van maken, met nationale staten op mensenmaat, met zorgvuldig bewaakte, gecontroleerde en verdedigde grenzen.

Zal dat de internationale handel vertragen? Natuurlijk. Controles zijn duur en tijdrovend. Maar dat weegt niet op tegen de rampen die men daarmee kan voorkomen. Als men niet álle bagage en álle vliegtuigpassagiers uit corona-, ebola- of andere gebieden kan controleren, sluit dan het luchtruim voor zo’n vluchten. Of laat slechts zoveel vluchten toe dat men wél iedereen kan controleren. Als je in een haven maar duizend containers kunt controleren, laat er dan geen tienduizend toe.

Nee, een wereld zonder grenzen is in alle opzichten een rampzalig idee. Al even rampzalig als het Europa zonder binnengrenzen, dat gedurende de eerste weken van de corona-pandemie als een Titanic zonder tussenschotten was. Pas toen de nationale regeringen – veel te laat – ontwaakten uit de utopie van een Europa zonder binnengrenzen, hun grenzen dichtgooiden en quarantainemaatregelen invoerden, pas toen kon de strijd tegen het coronavirus echt beginnen.

Weg uit de utopie

Is dit een pleidooi voor isolationisme? Nee, toch niet. Ik geloof in vrijhandel, zoals ik ook geloof dat mijn auto mijn vrijheid is. Ik geloof in gecontroleerde vrijhandel, zoals ik ook geloof in autokeuringen, rij-examens en rationele verkeersreglementen. Anders krijg je geen vrijheid, maar anarchie. Die controles moeten geen voorwendsel worden om buitenlandse concurrenten af te straffen. Ze moeten dienen om drugs, fundamentalisten, criminelen, terroristen en ziekten buiten de deur te houden. En als we daarvoor moeten betalen met wat minder economische groei… het zij zo. Als het werkt, zal het de moeite waard zijn.

Laat ons één les trekken uit de coronacatastrofe, uit de mosliminvasie van 2015, uit de sluipende machtsgreep van China, uit de verengelsing van onze universiteiten, uit de “omvolking” of uit het feit dat we mondmaskers besteld hebben bij onze eeuwenoude Turkse vijanden… Hoe verschillend die verschijnselen ook zijn, ze zijn allemaal gevolgen van de supranationale, mondialistische illusie van één wereld zonder grenzen, zonder vijanden. Laat ons die utopie eindelijk overboord gooien. De wereld is verdeeld, niet één. De wereld zit vol ziekten, vol vijanden, vol barbaren en potentiële plunderaars die het op onze welvaart gemunt hebben. Dat is de realiteit, al duizenden jaren lang. Zie dat onder ogen. Trek er lessen uit. Word weer volwassen. Leef in de ware wereld, niet in een droomland van leugens en illusies.