Een van de bijeffecten van Covid-19 is de dagelijkse verschijning van Marc Van Ranst op onze televisie. Als hij eens een dag niet opduikt in het VTM-journaal, dan schuift hij aan bij de VRT. Of omgekeerd. En zowat elke dag staat hij nog eens prominent in een of andere krant.

Of het slim is van professor Van Ranst om zoveel aanwezig te zijn in de media, durf ik langzamerhand te betwijfelen. Naar de woorden van Paul Van den Boeynants: “Trop is te veel en te veel is trop.” Marc Van Ranst stevent af op het omgekeerde effect: mensen beginnen weg te zappen als hij op televisie komt. Hij moet dan bovendien nog elke dag hetzelfde nieuws brengen. Verveling troef. Is het u trouwens opgevallen hoe de voorbije week professor Herman Goossens afwezig was in de televisiestudio’s? Insiders weten dat het af en toe een beetje botst tussen het duo De Block en Van Ranst enerzijds, en professor Goossens anderzijds. En dat is niet alleen het geval nu met de aanpak van Covid-19, maar ook in 2019 was er al eens een aanvaring toen Goossens zijn ongenoegen uitte over het antibioticabeleid van Maggie De Block.

Kan, mag of wil Herman Goossens niet meer geïnterviewd worden? We zijn benieuwd wanneer we nog eens iets van deze professor horen. En dan zwijgen we nog over de onderlinge concurrentie van de universiteiten. Het is een strijd die achter de schermen gevoerd wordt. Dat gaat niet enkel over een te verdedigen imago, maar ook over budgetten om labo’s en allerlei onderzoeksstudies te financieren. En wees maar zeker dat het in Leuven pikt dat de Universiteit van Antwerpen in de media zo goed vertegenwoordigd is met de professoren Pierre Van Damme, Erika Vlieghe en Herman Goossens. Professor Steven De Gucht mag dan al verbonden zijn aan de UGent, hij is toch het best bekend als woordvoerder van het coronacrisiscentrum.

Er is ook een andere soort professor. Ik verwijs naar het hallucinante gedrag van professor Frederik De Grove en zijn medewerker Kristof Boghe, beiden verbonden aan de UGent, departement Media en Communicatie (ik bespaar u de Engelstalige titulatuur van het departement). Beide heren vonden het nodig om 1) samen te komen 2) tijdens een nachtelijke online-les zoveel lawaai te maken dat buren de politie verwittigden en 3) de politie uit te schelden voor o.a. ‘fascisten’. Daar het een livestream was, konden alle studenten horen en zien hoe Kristof Boghe de politie toeriep: “Welkom in Nazi-Duitsland!” Als dat de typen zijn die onze toekomstige mediaspecialisten en journalisten moeten opleiden, amai, dan staan we er goed voor. Arm Vlaanderen.