Verspil geen goede crisis. Dat is de filosofie achter een reeks wetsvoorstellen en resoluties van de linkse partijen in België. Zo wil Ecolo-Groen niet-begeleide minderjarigen en oudere asielzoekers uit de Griekse kampen naar België brengen en wil PTB-PVDA een coronataks voor de rijken.

Ecolo-Groen

Op 20 april legden de groenen een voorstel van resolutie in de Kamer neer om de relocatie (hervestiging) naar België uit te voeren van een billijk deel van de 1.600 niet-begeleide minderjarigen die zich momenteel op de Griekse eilanden bevinden. Dit in het kader van het Europees actieplan met het oog op de aanname van dringende maatregelen om Griekenland te ondersteunen. Ecolo-Groen wil ook de relocatie naar België van een billijk deel van de oudere personen en andere personen die lijden aan een onderliggende aandoening die hen bijzonder kwetsbaar maakt voor Covid-19 en die zich momenteel in de Griekse kampen bevinden. Tegelijk pleiten ze voor een structurele Europese oplossing die toelaat om de onmenselijke en vernederende situatie te beëindigen die de migranten en vluchtelingen op de Griekse eilanden momenteel ondergaan. Aangezien België wereldkampioen is inzake coronadoden, is het argument voor ‘oudere personen en andere personen die lijden aan een onderliggende aandoening’ niet echt zinnig.

PTB-PVDA

Ook de communisten van PTB-PVDA profileren zich steeds sterker. Op donderdag 23 april was er nog een relletje in de plenaire zitting, aangezien een Kamerlid onterecht woorden in de mond legde van minister De Croo over een vrijwillige loonsvermindering van regeringsleden. Zeker is dat de extreem-linksen eerder een wetsvoorstel neergelegd hebben over een coronataks. Voor het jaar 2020 droomt PVDA-PTB van een eenmalige solidaire coronataks op multimiljonairs:

– op het vermogen van de gezinnen waarvan op zijn minst één lid rijksinwoner is geweest gedurende heel dat jaar, of gedurende een deel ervan;

– op het in België aanwezige vermogen van de gezinnen waarvan de leden geen rijksinwoners zijn. De belastingvoet is gelijk aan 5 procent op het gedeelte van het vermogen boven 3 miljoen euro.

Culturele sector

Een ander voorstel van PTB-PVDA betreft de culture sector. Ze willen de toegang tot het kunstenaarsstatuut beschermen en vergemakkelijken. De communisten willen ook de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht uitbreiden tot al wie in de cultuursector werkt, zonder uitzondering en zolang de gezondheidscrisis duurt. Voor PTB-PVDA is er immers geld genoeg via die coronataks.

Besluit

Het is best cynisch dat (extreem-)linkse partijen zich willen profileren tijdens de coronacrisis, terwijl er elke dag tientallen burgers overlijden aan de gevolgen van dat nieuw coronavirus. Iets anders verwachten, zou uiteraard een beetje naïef zijn. En dat zijn de journalisten en de lezers van dit blad niet.