Terwijl de meeste Vlamingen nog steeds wachten op de door de overheid beloofde mondmaskers, die op dit ogenblik en in het beste scenario door bemiddeling van het schimmige Luxemburgse postbusbedrijfje AVROX in Hongkong en Vietnam geproduceerd worden, zijn de gedetineerden in België al weken in de weer om hun eigen mondmaskers te naaien.

Aangezien er verwarring en jaloersheid (onder andere gedetineerden) ontstond over de verloning voor de gepresteerde arbeid, kwam minister Koen Geens in de Commissie voor Justitie op woensdag 6 mei meer duidelijkheid brengen.

Verschil in productiesnelheid en doel

Wat de productie van mondmaskers betreft, hebben de gedetineerden in Oudenaarde volgens Geens van midden maart tot midden april, met inbegrip van twee weekends, tegen een zeer hoog tempo mondmaskers gemaakt. “Drie vierde van de totale productie van de huidige 61.000 maskers (in de gevangenissen) komt uit Oudenaarde. In de andere inrichtingen met een kleermakerij, zoals Brugge, Berkendael en Bergen, halen de gedetineerden een minder hoge dagproductie, waardoor hun ‘lonen’ niet zo hoog zijn dan deze in Oudenaarde.”

Geens wijst er verder in de Kamer nog op dat in de gevangenissen van Merksplas, Wortel, Antwerpen, Beveren, Ruiselede, Marche-en-Famenne, Vorst en Lantin een vijftigtal gedetineerden tewerkgesteld is in tijdelijke naaiateliers, vooral en in eerste instantie om in hun eigen ‘mondmaskerbehoeftes’ te kunnen voldoen. De mondmaskers moeten dus vooral dienen voor de cipiers. Er worden volgens Geens ook meerdere gedetineerden opgeleid en onder andere in Leuven Centraal wordt de capaciteit zelfs uitgebreid.

Afgunst

De gedetineerden van de productieve gevangenis van Oudenaarde krijgen volgens Geens 0,62 euro per mondmasker. “Gelet op het feit dat de 14 tewerkgestelde gedetineerden reeds jaren in de kleermakerij werken en aldus heel snel en handig zijn, zijn er enkelen onder hen die tot 200 stuks per dag hebben vervaardigd.” In de eerste productiemaand heeft de Regie van de Gevangenisarbeid volgens Geens een uitzondering toegestaan voor de verloning, gelet op de uitzonderlijke vraag in uitzonderlijke tijden. De gedetineerden hebben dus eenmaal een loon gekregen dat overeenkomt met de afgeleverde stuks. Een snelle berekening leert dat sommige snelle naaiers een paar duizend euro bruto verdiend hebben. Logisch dat andere gedetineerden afgunstig waren.

Geens: “In de maand mei kan er niet meer dan een verdubbeling van het maximale wettelijke bedrag, zijnde 594 euro, worden verdiend. De vooropgestelde werkuren zullen worden gerespecteerd en er zal tevens op worden toegezien dat het bedrag van de bezoldiging van de gedetineerden niet hoger zal zijn dan het belastbare bedrag.”

De een zijn dood…

Terwijl de meeste Vlamingen financiële klappen krijgen door de economische gevolgen van het door de Chinezen gecreëerde nieuwe coronavirus, kunnen sommige gedetineerden een erg mooie vergoeding opstrijken. De een zijn dood is de ander zijn brood. Dat oude Vlaamse spreekwoord is nog steeds van kracht.