Forum voor Democratie gaat zijn eerste bestuursverantwoordelijkheid in Nederland opnemen. De partij van Thierry Baudet gaat onderdeel uitmaken van het nieuwe provinciebestuur in Brabant.

Bij de provinciale statenverkiezing in Nederland vond vorig jaar in maart een aardverschuiving plaats. Vanuit het niets werd Forum voor Democratie (FvD) de grootste partij. In alle provincieraden tezamen halen Thierry Baudet en zijn volgelingen 86 zetels. Dat zijn er meer dan de liberale VVD (80) en de christendemocraten van het CDA (72). Lange tijd zag het er naar uit dat FvD deze overwinning niet zou kunnen omzetten in bestuursdeelname. In heel wat provincies weigerden (linkse) partijen om met Forum gesprekken aan te knopen. De Zuiderse provincie Noord-Brabant vormt hierop de uitzondering.

VVD, FvD, CDA en de partij Lokaal Brabant gaan vanaf nu samen besturen. Vrijdag worden de provinciale gedeputeerden officieel ‘geïnstalleerd’. De onderhandelingen in Brabant hebben sinds januari aangesleept. Vooral het CDA was niet happig op samenwerking met FvD. De centrum-linkse vleugel binnen de christendemocraten heeft slechte herinneringen overgehouden aan de eerdere samenwerkingen, op nationaal vlak, met rechtse partijen zoals de PVV van Geert Wilders en de LPF van wijlen Pim Fortuyn. Een speciale ledenvergadering van het Brabantse CDA gaf op 29 april – met 56 procent voorstanders – groen licht voor bestuursdeelname.

Forum voor Democratie levert onder andere de gedeputeerde voor energie. Dit is belangrijk, aangezien de partij zich fel kant tegen de groene wetgeving rond klimaatverandering en het inzetten op zogenaamd duurzame energie. In het bestuursakkoord worden de strenge eisen rond de uitstoot van stikstof, opgelegd aan de boeren, alvast gemilderd. De opwekking van kernenergie blijft ‘welkom’, zo valt te lezen in het provinciaal bestuursakkoord.

Beschadigingsoperatie

Het is de eerste keer dat Forum voor Democratie in een coalitie stapt. FvD wil zich nu presenteren als een degelijke partij die verantwoordelijkheid kan nemen. Het akkoord in Brabant werd echter overschaduwd door allerlei nieuwsberichten over radicalisering binnen de rangen van Forum. In de jongste weken lekten chatberichten uit van enkele leden uit de jongerenpartij van FvD. Deze berichten hadden een antisemitische en racistische ondertoon.

Ook van Sid Lukassen, een filosoof die erg dicht bij Thierry Baudet staat, lekten plots sms’en met een radicale inhoud uit. Het is opmerkelijk dat al deze berichten naar boven komen op het moment dat FvD op het punt staat in Brabant in het bestuurscollege te stappen. Deze heisa is koren op de molen van linkse politici en opiniemakers, die Forum voor Democratie willen afschilderen als een extreemrechtse, radicaliserende partij.