Men beweert altijd dat er in Vlaanderen geen meerderheid is voor onafhankelijkheid, maar de gemeenschappelijke scores van VB en N-VA suggereren het tegendeel. De hamvraag daarbij is natuurlijk hoeveel N-VA’ers nog in confederalisme geloven…

Tijdens de aanslepende regeringscrisis – 541 dagen! – die voorafging aan de vorming van de regering Di Rupo I had de onafhankelijkheidsgedachte heel veel terrein gewonnen. De opiniepeilingen toonden aan dat de ‘separatisten’ in Vlaanderen op een zucht van de absolute meerderheid stonden. Zelfs in de zakenwereld waren velen het Belgische geklungel en de Belgische impasse beu. Er was een ongelooflijk momentum dat in de richting van onafhankelijkheid werkte. Bij een peiling onder de lezers van GVA vond 63 procent van de ondervraagden dat België niet meer te redden was. Toen al! Vóór de misdadige federale nalatigheid bij de aanpak van de coronacrisis. Ja, de lezers van GVA waren niet representatief voor heel Vlaanderen. Maar het zegde toch iets… En het is nog veelzeggender dat zulke peilingen nu niet meer gehouden worden. We weten niet waarom. Maar we kunnen wel een wilde gok wagen: omdat de cijfers nu nog rampzaliger zouden zijn voor België. Of heeft iemand een betere hypothese?