Begin juli werden drie zogeheten ‘IS-vrouwen’ naar België overgebracht. Er zitten nog steeds jihadistische vrouwen in kampen in het buitenland. Hoe groot is het risico voor de democratische westerse samenleving als deze vrouwen naar hier gebracht worden?

“Naïeve meisjes die hun grote liefde achterna zijn gereisd, vrouwen die nog radicaler zijn dan hun echtgenoot, of vrouwen die ‘toevallig’ in het ‘kalifaat’ zijn terechtgekomen.” De berichtgeving over jihadistische vrouwen wordt volgens de Nederlandse AIVD (collega’s van onze Staatsveiligheid) overheerst door stereotypes. Vragen als “Wat is de rol van vrouwen binnen de jihadistische beweging?” en “Welke dreiging gaat uit van jihadistische vrouwen?” blijven dan ook vaak onbeantwoord.

Belangrijke rol

De rol die jihadistische vrouwen spelen binnen de jihadistische beweging mag niet onderschat worden. De AIVD: “Jihadistische vrouwen zijn in veel gevallen minstens zo toegewijd aan het jihadisme als mannen.” Vrouwen vormen een dreiging voor Nederland en België doordat zij anderen werven, propaganda produceren en verspreiden en geld inzamelen. Bovendien indoctrineren ze hun kinderen met het jihadistisch gedachtegoed. Dat is een belangrijk element als we kinderen uit de kampen naar hier halen. “Zij (de vrouwen) vormen een essentieel onderdeel van de jihadistische beweging, zowel in Nederland (als België) als in het strijdgebied in Syrië en Irak”, besluit de AIVD.

Desillusie speelt volgens de AIVD bij een deel van deze teruggekeerde vrouwen een belangrijke rol bij hun beslissing. “Dat zij teleurgesteld terugkeren, wil niet zeggen dat zij hun jihadistisch gedachtegoed hebben afgezworen.” Een aantal heeft in Nederland of België hun oude of zelfs een prominentere plek in hun jihadistische sociale netwerk ingenomen. Terugkeer en de daaropvolgende strafrechtelijke en publieke aandacht kan vrouwen meer bekendheid geven onder jihadisten. Andere vrouwen lijken na terugkeer weinig meer met hun jihadistische contacten te maken te willen hebben.

Besluit

De directe en indirecte dreiging van jihadistische vrouwen moet niet worden onderschat. Ze ondersteunen niet alleen de jihadistische strijd met cruciale activiteiten, sommige vrouwen in het strijdgebied zijn ook bereid de wapens op te nemen. Ook na terugkeer in Europa is het maar zeer de vraag of zij afscheid nemen van hun jihadistisch gedachtegoed. De dreiging die jihadistische vrouwen in vrije samenlevingen zoals Nederland en België en in het strijdgebied vormen, kan onder invloed van ISIS en het afbrokkelende ‘kalifaat’ snel veranderen.

Vorig artikelBriefje aan Pater Damiaan
Volgend artikelNaar de ‘90 procent economie’
Avatar
Thierry Debels (°1968) is een Vlaams non-fictie-auteur over financiële onderwerpen en royalty watcher. Hij is master bedrijfseconomie gespecialiseerd in financiële economie. Hij publiceerde talrijke boeken over het koningshuis en won in 2016 een rechtszaak tegen Vredeseilanden over zijn boek 'Hoe goed is het goede doel'.