We zijn er nog lang niet, maar als een paarsgroene of Vivaldi-regering de eed aflegt, dan komt een voorspelbare roodgroene belastingtsunami op de Vlamingen af. Er is zelfs een document dat als menu voor de regeringsonderhandelaars fungeert met een waslijst aan nieuwe taksen.

60-70-80 procent. Dat zijn de drie cijfers die de Vlamingen de komende maanden en jaren steevast naar het gezicht van de politici mogen slingeren als er een paarsgroene of Vivaldi-regering aantreedt. 60 staat voor de 60 procent van de bevolking van België die de Vlamingen uitmaken. Ondanks die meerderheid zullen de Vlamingen in een federale regering minoritair zijn. 70 procent staat voor het aandeel van de belastingen dat de Vlamingen in dit land betalen. 80 procent is het Vlaamse gewicht in de nationale export. Vlaanderen draagt de Belgische economie al decennia, maar zal straks wel de factuur van socialisten, groenen, liberalen en CD&V mogen ophoesten.

Men hoeft geen waarzegger te zijn om te voorspellen dat de volgende regering een belastingregering wordt. Uiteraard omwille van de grote overheidstekorten die moeten worden gevuld. Dat deficit bedraagt dit jaar 53 miljard euro. Minstens. Sommigen zien het door de economische onzekerheid nog oplopen. Belastingen zullen een deel van de put moeten vullen. Voor de roodgroene as in de regering is zo’n belastingtsunami een gemakkelijke oplossing. De Franstaligen vinden het prima dat vooral de Vlamingen zullen betalen.

Nemen we naast de belastingen op inkomen ook de taksen op vermogens en vermogenswinsten. Volgens het Instituut voor de Nationale Rekeningen betaalde de Vlaming in 2017 meer dan 5.000 euro aan belastingen op inkomen en vermogen per inwoner. In Wallonië is het iets meer dan 4.000 euro per inwoner, in Brussel zo’n 3.700-3.800 euro per inwoner. Deze cijfers geven weinig ruimte voor discussie.

Keuzelijst Hoge Raad van Financiën

Paarsgroen en Vivaldi zullen hier nog een versnelling hoger schakelen. Ze moeten daarvoor niet ver zoeken in het fiscale arsenaal. Een menu aan belastingverhogingen ligt klaar in een rapport dat de Hoge Raad van Financiën in mei publiceerde. Voor alle duidelijkheid: het opzet van de Hoge Raad was zeker geen keuzemenu aanleggen van nieuwe of hogere taksen. Vertrekpunt was en is een grote hervorming van ons fiscaal stelsel. Daarbij zouden de lasten op arbeid en de personenbelasting worden verlaagd, want ondanks de maatregelen van de regering-Michel behoren die nog altijd tot de hoogste van Europa. Als compensatie voor de lagere inkomensbelasting zouden allerlei fiscale aftrekken en gunstregimes worden afgebouwd. Dat zou dan een soort van taxshift-bis zijn of een nieuwe belastingverschuiving.

Maar voor een door de roodgroene as gedomineerde regering zal de verleiding groot zijn om die belastingverlagingen tot een minimum te beperken. Terwijl het afschaffen van de fiscale gunstregimes wel volledig kan worden doorgevoerd. En de Hoge Raad lijst die in het rapport zelfs op met in de rechterkolom mooi de opbrengst voor de staatskas. Vivaldi of paarsgroen hebben dus maar te kiezen. Een paar voorbeelden. Een andere belasting op de bedrijfswagens brengt al direct 1,3 miljard euro op. We kunnen hier meegeven dat er in de provincie Antwerpen meer bedrijfswagens rondrijden dan in heel Wallonië. Een belasting op meerwaarden van beleggingen is goed voor meer dan 1,2 miljard euro. Allerlei brandstoftaksen brengen al snel 2 miljard euro op. Een belasting op reële huurinkomsten: meer dan 400 miljoen euro opbrengst. Het verhuren van een appartement of woning is nochtans een noodzakelijk appeltje voor de dorst voor veel Vlaamse gepensioneerden. Ander voorbeeld is de belastingaftrek voor pensioensparen. Schaf die af en plots komt er 570 miljoen euro extra binnen voor de staatskas. Ook dat pensioensparen is een typisch Vlaams fenomeen. Tenslotte zijn er verschillende simulaties rond de vermogensfiscaliteit die al snel 2,2 miljard euro opleveren. Indien de Vlaamse regeringspartijen deze fiscale razernij laten losbarsten, tekenen ze hun eigen doodvonnis.