Onder het motto “Vlaanderen Vrij” organiseerde de Vlaamse Koepel (VLAKO) op zondag 4 oktober een bijeenkomst op het Statieplein in Aalst. Deze vond plaats in overleg en met toelating van burgemeester Christoph D’Haese (N-VA). Uiteindelijk daagden zo’n 300 manifestanten op die zich vooraf hadden ingeschreven. Ze zongen samen enkele Vlaamse strijdliederen en luisterden naar enkele toespraken.

De nadruk van de bijeenkomst lag in het streven naar Vlaamse zelfbeschikking. Vanuit een koepelorganisatie willen de organisatoren vooral “een band smeden tussen de verschillende Vlaamse Verenigingen en organisaties.”

“Er is niet betoogd tegen iets of iemand, maar voor Vlaamse vrijheid,” verduidelijkt voorzitter Alex Decadt. Hij wijst op de drie basiswaarden van zijn organisatie: eenheid, openheid en respect. Onder het motto “Wij willen Vlaanderen Vrij!” hield hij een pleidooi voor zelfbeschikking “opdat Vlamingen baas zouden kunnen zijn in eigen huis.”

Pluralistisch en ongebonden Vlaams

“Sommigen willen zelfs Vlaanderen onafhankelijk. Wel, dat is hun goed recht. En indien daarvoor een Vlaamse meerderheid te vinden is, dan is dat zo.” Daarmee onderstreept VLAKO vooral dat ze een “verbindingsteken” willen zijn tussen álle groeperingen die ijveren voor Vlaamse zelfbeschikking en dat ze “aan geen énkele partij gebonden zijn.”

Een concreet programma is er niet. Politieke stellingnames laat VLAKO aan politici. De Vlaamse Koepel eist wel “respect voor onze Vlaamse cultuur, onze taal, onze eigenheid en onze gewoonten.” Vlaanderen moet volledig in de mogelijkheid zijn “onze eigen middelen te beheren en te besteden.” Solidariteit kan voor VLAKO dan ook enkel wanneer het billijk, wederzijds en niet vrijblijvend is.

“Niemand moet ons zeggen met wie wij solidair moeten zijn! Niet met Afrika, Wallonië of Brussel! Wij willen solidair zijn met wie wij willen! Daarom betogen wij vandaag niet tegen iets of iemand, maar voor vrijheid en respect,” klinkt het.

VLAKO pleit tenslotte onomwonden voor een splitsing van de sociale zekerheid: “Die moet de mogelijkheid bieden om achterstanden weg te werken en om zieken, minder-validen en ouderen beter op te vangen. Alleen daarvoor is Vlaamse Zelfbeschikking een noodzaak!” De beweging is actief op Facebook en Twitter (@VLAKO1302) en via de website vlaamsekoepelbeweging.be.