Volgens een studie die einde september in de Engelse krant Daily Mail werd gepubliceerd, zijn het de kinderen van de blanke arbeidersklasse die in het Engelse schoolsysteem het vaakst benadeeld worden en die ook in het latere, professionele leven het meest worden getroffen door economische discriminatie.

Blanke kinderen die het slachtoffer zijn van Britse positieve discriminatie in het voordeel van buitenlandse nieuwkomers. Met op de achtergrond de vrees voor racismebeschuldiging mocht men kritiek durven uiten op het systeem. Dit allemaal in de illusie van een harmonieuze multiculturele samenleving (dezelfde opstelling die ervoor zorgde dat de jarenlange verkrachting van jonge, blanke vrouwen zolang werd verzwegen en gebagatelliseerd).

Het blanke privilege lijkt niet te kloppen

Een professor van Oxford liet alvast uitschijnen dat de benarde toestand van blanke kinderen van de arbeidersklasse meestal beschouwd wordt als ‘niet in de mode’ en ‘niet de moeite waard om aandacht voor te hebben’. De problematiek aanreiken zou reeds taboe zijn, vooral in universitaire middens, want het wordt geassocieerd met “zeer rechtse politieke standpunten”.

De studie kwam tot stand in de Commons Education Select Committee en toonde aan dat kinderen uit arme blanke gezinnen tweemaal minder kans hebben dan hun speelkameraadjes van etnische minderheden om goede resultaten te halen in de 8 onderwijsinstellingen die werden gecontroleerd. We spreken over het noorden van Engeland en de Midlands.

Lee Elliot Major, professor Sociale Mobiliteit van de universiteit van Exeter, heeft politici al gewaarschuwd dat net deze leerlingen het meest lijden onder de gevolgen van de pandemie en dat ze getekend zullen worden door een “educatieve en permanente economische kwetsuur”. Peter Edwards, professor aan de Oxforduniversiteit, liet verstaan dat net het progressieve axioma, waarbij blank gelijkstaat met inherente voordelen en privileges, ertoe heeft bijgedragen dat blanke armen helemaal onderaan zijn beland op de ladder van de opleiding. Dit zal zware economische en sociaalpolitieke gevolgen hebben.