Een gouverneur van christendemocratische signatuur die de burgemeester van Antwerpen de wacht aanzegt, een CD&V-minister van Financiën die sneller dan verwacht een nieuwe vermogenstaks doorvoert, een minister van Binnenlandse Zaken die zich laat fotograferen wanneer ze de teksten van de coronaregels ondertekent, een staatssecretaris voor Migratie die pleit voor een streng asielbeleid… CD&V werd gezien als het vijfde wiel aan de wagen van Vivaldi. Dat beeld is nu bijgesteld. Voorlopig toch.

Het was een weinig verheffende discussie vorige zondag tussen Antwerps gouverneur Cathy Berx (officieel ambtenaar, maar van CD&V-signatuur) en burgemeester Bart De Wever over het al dan niet laten doorgaan van de koopzondag terwijl de tweede coronagolf keihard toeslaat. Berx was tegen, De Wever was voor. Tenminste: De Wever zegt dat hij enkel tegen kon zijn indien er duidelijke richtlijnen van de federale regering kwamen. Het debat werd niet rechtstreeks gevoerd tussen beide personen, maar via tussenpersonen in de media. Kranten als De Standaard en VRT-programma’s als De Zevende Dag en Terzake lieten zich zoals te verwachten viel niet onbetuigd.

Burgemeester De Wever kreeg de volle laag. Journalisten haastten zich naar de Meir om getuige te zijn van een nieuwe corona-hotspot. Dat het ook in Gent en Oostende over de koppen lopen was, werd amper of niet vermeld. Dat de situatie in de Brusselse Nieuwstraat – niet enkel een massa volk, maar ook mondmaskers die niet of slecht gedragen werden – nog erger was, daar had niemand het over. Cathy Berx glorieerde wel in de televisiestudio’s. Was dit ergens een afrekening van de CD&V met de N-VA? Zat men opnieuw in de modus van de Zweedse coalitie onder leiding van Charles Michel (MR), die uitgroeide tot een kibbelkabinet tussen christendemocraten en Vlaams-nationalisten? Als de CD&V hiermee hoopt stemmen terug te winnen van de N-VA, dan heeft ze het goed mis. Het gejen van Kris Peeters in de periode 2015-2018 heeft de partij weinig opgeleverd.

De valse trage Vincent Van Peteghem

Het zou natuurlijk kunnen dat de demarche van Berx slechts een onderdeel is van een groter plan dat op het hoofdkwartier aan de Wetstraat 86 werd uitgedokterd. Een plan dat niet zozeer de N-VA als doelwit heeft, maar wel het zo zichtbaar mogelijk maken van de christendemocraten in de Vivaldi-coalitie. Strikt gezien zijn de CD&V’ers niet nodig voor de federale meerderheid. En dus werd voorspeld dat de partij van Joachim Coens het vijfde wiel aan de wagen van de regering-De Croo zou worden.

De federale excellenties hebben duidelijk de opdracht gekregen om dat beeld bij te sturen. Nemen we om te beginnen “valse trage” Vincent Van Peteghem, de nieuwe minister van Financiën. Die had als eerste belangrijke opdracht om een fiscale maatregel uit te werken waarbij de “sterkste schouders de zwaarste lasten zouden dragen”. Een soort van vermogensbelasting dus, ook al mocht dat van de liberalen zo niet genoemd worden. Een solidariteitsbijdrage dan maar. Of een effectentaks zoals ze door de vorige regering was uitgedokterd. Men verwachtte hier witte rook in het voorjaar van 2021. Maar zie, Van Peteghem heeft een nieuwe effectentaks klaar. Daarbij wordt op effectenrekeningen (aandelen, obligaties, beleggingsfondsen, warrants en andere afgeleide producten) van meer dan 1 miljoen euro een belasting geheven van 0,15 procent. Daarbij worden niet alleen privépersonen, maar ook vennootschappen belast. En aandelen op naam in familiebedrijven en KMO’s blijven buiten schot, om de kleine lokale belegger te sparen. De opbrengst moet gebruikt worden om de extra uitgaven in de gezondheidszorg te financieren. Een sociale belastingverhoging, zo kan de CD&V fier verklaren.

Ondertussen scoorde ook minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden door zich te laten fotograferen terwijl ze de ministeriële besluiten voor de verstrenging van de lockdownmaatregelen ondertekende. Daarmee gaf de CD&V-minister een signaal: deelstaten willen een verschillend coronabeleid voeren, maar de eindbeslissing ligt bij mij.

En dan was er nog staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi die geen kans voorbij laat gaan om te benadrukken dat hij een streng migratiebeleid wil dat slechts in stijl zal verschillen met dat van Theo Francken (N-VA).

Maatregelen op drijfzand gebouwd

Besluit: de CD&V telt in Vivaldi wel degelijk mee. De perceptie klopt in elk geval, al is de vraag hoelang dit zal duren. Het blijft wachten op het eerste conflict tussen Mahdi en de open grenzen-adepten van Ecolo en Groen. Annelies Verlinden hoedt er zich voor dezelfde taal te hanteren als haar voorganger Pieter De Crem. Maar wat als de komende weken blijkt dat de handhaving van de coronaregels in Brussel een lachertje is, zoals nu al het geval is? Of wanneer bij een dalende curve de druk vanuit een aantal sectoren zal toenemen om te versoepelen en er daartoe juridische stappen worden ondernomen?

Wat Vincent Van Peteghem betreft, is de Beweging.net-achterban met de effectentaks bediend. Maar wat denken de Unizo-zelfstandigen ervan, die via deze taks een extra belasting moeten betalen op hun pensioenreserves? En vooral: de eerste effectentaks van de regering-Michel werd door het Grondwettelijk Hof vernietigd, want die was op verschillende domeinen discriminerend. Dat dreigt over een aantal maanden ook te gebeuren met de effectentaks bis, zeggen advocaten en fiscale experts. Dan staat de CD&V opnieuw met de billen bloot in de Vivaldi-regering.