“Politieke vernieuwing” bis, Sander Loones (N-VA)

Gelet op het feit dat er nog altijd geen begroting is ingediend, draaien de overheidsuitgaven nog altijd op het systeem van voorlopige twaalfden. Sinds de val de regering-Michel werd er dus geen enkele ‘echte’ begroting meer gestemd. In een Kamerdebat over de laatste schijf voorlopige kredieten voor dit jaar, voor de maanden november en december, hekelde N-VA-Kamerlid Sander Loones het feit dat er nog altijd geen begroting was voorgelegd, hoewel minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) aanvankelijk beloofde dat dit voor 15 oktober zou gebeuren. Ook een tweede afspraak aan het “eind van oktober” werd door de regering gemist.

Toch maakte Loones de cynische opmerking dat hij niet geheel rouwig was om het feit dat er nog altijd geen begroting voor ligt, want het Zweedse beleid leeft volgens hem “op die manier nog altijd voort”. “Wat er aankomt is nog veel erger, namelijk extra belastingen en schulden”, zei de N-VA’er. “Helaas moet ik vaststellen dat het paars-groene virus ook de voorlopige twaalfden heeft besmet. Daar zijn dingen ingeslopen die op gespannen voet staan met de verkiezingsuitslag in Vlaanderen, namelijk het verlangen naar een rechtser en Vlaamser beleid, met politici die het goede voorbeeld geven en besparen op zichzelf.”

Vooral in dat laatste luik gaf de N-VA’er de regering de wind van voren: “De logica is dat met voorlopige kredieten het Zweedse beleid en het beleid van de regering-Wilmès, een regering die bestond uit 13 kabinetten, wordt voortgezet. U maakt daarentegen de politieke keuze om naar 20 kabinetten te gaan.”

Hoe betaalt men 20 kabinetten, terwijl er in het systeem van voorlopige kredieten maar geld voor 13 kabinetten voorzien is? De Vivaldi-regering wendt hiervoor de provisies – het extra geld dat bovenop de voorlopige kredieten wordt voorzien om de strijd tegen corona te voeren – aan. “U trekt de budgetten voor uw eigen kabinetten op om van 13 naar 20 kabinetten te gaan, extra postjes, extra betalen. U doet dat met de centen die eigenlijk voorbestemd zijn voor corona. Dat is onbetamelijk”, zei Loones. “Als u dat dan toch doet, doe dat dan open en bloot. Kom ervoor uit. Dien een amendement in het Parlement in om het budget voor uw kabinetten op te trekken. Mocht u nog de ballen hebben het open en bloot te doen, maar zelfs dat doet u niet.”