2021: Het jaar van de heimelijke belastingverhoging?

De grote test voor de regering-De Croo volgt dit jaar wanneer de coronacrisis stilaan onder controle raakt. Zal men de kosten van de pandemie via hogere en nieuwe belastingen proberen te betalen? De kans is groot en het zal de modale burger zijn die het geld moet ophoesten. De belastingverhoging zal sluiks gebeuren. Een proces dat nu al bezig is.

De beschermende stolp van corona zal in de loop van dit jaar van boven onze economie worden weggehaald. Gedaan dus met de steunmaatregelen voor bedrijven en gezinnen. Voor sectoren als de horeca die zwaar werden geraakt door de crisis, wordt het een lastige periode. Veel bedrijven zullen overkop gaan, want ze bevonden zich al in een precaire positie. Voor de meeste burgers was corona economisch geen totaal drama. Dankzij onder andere het systeem van tijdelijke werkloosheid, vaak nog aangevuld door de werkgever, bleef de gemiddelde koopkracht stabiel. In de loop van 2021-2023 zou de koopkracht per hoofd van de bevolking bovendien weer toenemen, met 4 procent in gecumuleerde termen. Dat is te danken aan het economisch herstel.

Een mes dat aan twee kanten snijdt. Aangezien de koopkracht door de overheidstussenkomst stabiel is gebleven, zal de verleiding voor de regering-De Croo groot zijn om de kosten van de pandemie straks op de gewone bevolking te verhalen. Het klopt dat de Europese Commissie dit jaar niet al te streng zal toekijken op de Belgische begroting die met meer dan 6 procent zwaar in het rood gaat door corona. Maar aangezien België met zijn staatsschuld, die richting 120 procent van het bbp fietst, tot de slechtere Europese leerlingen behoort, zal er toch sprake moeten zijn van saneringen. En in een regering met PS en groenen zal dat dus via belastingverhogingen moeten gaan.

De liberalen zijn daar allergisch voor en men zal naar aloude paarsgroene traditie voor sluikse belastingverhogingen kiezen. Die zijn al bezig. Bedrijfswagens worden duurder, accijnzen stijgen. Maar vooral: er is de arglistige manier om de belastingen te verhogen via het niet-indexeren van de fiscale aftrekken. Het klinkt wat technisch, maar het komt erop neer dat de maximumbedragen voor allerlei belastingaftrekken – bijvoorbeeld op energiebesparende maatregelen in de woning, langetermijnsparen, verzekeringen – tot 2023 (!) niet meer stijgen, wat neerkomt op platte belastingverhogingen die bijna onzichtbaar worden ingevoerd. Ze zullen de regering miljoenen euro’s opbrengen. En het zijn geen taksen op superrijken.