Vorige week zondag verzamelden een twintigtal organisaties aan de Kunstberg in Brussel om te betogen tegen ‘klassenjustitie’. Volgens de organisatoren viseert de politie systematisch mensen van buitenlandse origine en draagt ze de verantwoordelijkheid voor de dood van verschillende arrestanten. Voor de goede orde: daar is nog geen bewijs van geleverd.

Hoewel de betoging verboden was, daagde een honderdtal manifestanten op. Het kwam andermaal tot een confrontatie met de ordehandhavers. Volgens de politie zorgde een aantal betogers voor amok. De betoging nam heel snel in omvang toe.

‘On va tout Casser.’

De politie liet een uur lang betijen, waarna ze de betogers opriep om huiswaarts te keren. Zoals altijd was er een harde kern die dat weigerde. Het kwam tot een confrontatie. De politie greep kordaat en snel in. Volgens politiewoordvoerster Ilse Van de Keere weigerden verschillende betogers de omgeving te verlaten. Terwijl andere amokmakers richting centrum liepen met de boodschap: ‘On va tout casser.’ De politie deed haar werk en arresteerde 245 betogers.

Volgens Brussels parlementslid Matthias Vanden Borre (N-VA) ligt de schuld van de rellen bij de politieke verantwoordelijken. De Standaard berichtte dat de betoging aanvankelijk door burgemeester Close (PS) was toegelaten, maar na aandringen van de federale minister werd de toelating voor de manifestatie op de valreep ingetrokken. “De ordediensten dienden dus ontradend op te treden en iedere deelnemer naar huis te sturen”, aldus Vanden Bore. “Maar eenmaal de ordediensten op het terrein waren, zou de burgemeester op het laatste nippertje dan toch beslist hebben de betoging te laten doorgaan.”

De betoging werd toegelaten, vervolgens verboden, om daarna weer toegelaten te worden. Grotesk en compleet ongeloofwaardig. Matthias Vanden Borre is duidelijk: “Het gedoogbeleid van betogingen met het juiste politieke tintje tijdens een pandemie moet stoppen.” Deze betoging stond niet alleen haaks op de geldende coronamaatregelen, maar was ook een open doekje voor de politieke achterban, een mengeling van relschoppers en extreem-links, gespecialiseerd in straatterreur.

Politieke verantwoordelijkheid

Burgemeester Close is politiek verantwoordelijk voor de rellen. Bovendien bracht hij andermaal de politie in een vervelend parket. Op geen tijd kregen de ordediensten 3 tegenstrijdige bevelen. Waar zit de loyaliteit van de burgemeester? Als politiek verantwoordelijke van de stad Brussel moet hij loyaal zijn met de ordediensten, voor de veiligheid kiezen en niet heulen met een op hol geslagen achterban.

In de pers werd het optreden van de politie zwaar op de korrel genomen. De Standaard wijdde er in haar weekendeditie een dubbele pagina aan. Het optreden van de ordehandhavers wordt door de relschoppers als ‘racistisch’ en ‘seksistisch’ omschreven. Het optreden van de Brusselse politie wordt andermaal voorwerp van onderzoek. Over de brutaliteiten en de geweldpleging van relschoppers op de politie en het vernielen van politioneel materiaal, rept De Standaard met geen woord.

Op een vraag van Ortwin Depoortere (Vlaams Belang) antwoordde minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) dat er in 2019 dagelijks minstens één politiekantoor of -voertuig beschadigd of vernield werd. Het zou alleen al om 377 feiten van vandalisme in de politiekantoren gaan. In 2019 werden maar liefst 49 politievoertuigen beschadigd of vernield en werd er 8 keer opzettelijk brand gesticht. “Uit die cijfers blijkt dat er al jarenlang een golf van vernieling aan de gang is”, besluit Depoortere.

Intussen gaan amokmakers tegen de politie steeds driester te keer, terwijl de politieke verantwoordelijken de andere kant uitkijken. Zo ontstaat er in Brussel stilaan een politiek vacuüm en een gezagsprobleem bij de ordehandhavers. Dit is een gevaarlijke situatie waar criminele bendes goed in gedijen.

Julien Borremans