Verschillende media geven meer inkijk over de financiële ongeregeldheden bij vzw Let’s Go Urban van Sihame El Kaouakibi (Open Vld). 342.077 euro aan subsidies werd volgens de drie ontslagnemende bestuurders doorgesluisd aan andere vehikels van het liberaal Parlementslid. Zo blijkt uit reconstructies van Het Laatste Nieuws en Het Nieuwsblad.

Op 27 november 2020 besloot de raad van bestuur van Let’s Go Urban om een onafhankelijke forensische audit te laten uitvoeren, toegespitst op de periode van 2018 tot september 2020. Die moet uitpluizen of er sprake is van onregelmatigheden en wat de rol van oprichter El Kaouakibi daarin is.

Al snel bleek dat de activiteiten van Let’s Go Urban enorm verweven zijn met andere organisaties waarin de Open Vld’ster of haar vriendin Erika Xuan Nguyen betrokken zijn. Volgens Het Nieuwsblad gaat het onder meer om een adviesbureau, een vastgoedpoot, een koffiebar, een evenementenbureau en een interimkantoor.

Vraagtekens bij 342.077 euro subsidies

Concreet rezen er vragen over een totaalbedrag van 342.077 euro, zo blijkt uit een reconstructie van Het Laatste Nieuws. 199.536 euro werd uitbetaald aan twee vennootschappen van El Kaouakibi: 177.615 euro aan A Woman’s View en 21.191 euro aan WannaCatch. De betalingen kaderen in dienstverleningsovereenkomsten om de vzw te ondersteunen, maar sommige facturen zijn onduidelijk opgemaakt of ontbreken. 

Daarnaast werden 137.541 betaald aan twee vennootschappen. Daarvoor werden geen overeenkomsten opgemaakt en op de facturen vaag melding gemaakt werd van onder meer “B2B, horeca en hospitality”.

Jaarlijks wordt 5.000 euro op de privérekening gestort van de politica als vergoeding voor een licentie-overeenkomst, aangezien de merknaam Let’s Go Urban eigendom is van El Kaouakibi. 95.384 euro aan meubels – in 2018 met investeringsbudget van Stad Antwerpen gekocht – worden gratis uitgeleend aan een ander vehikel van El Kaouakibi. Ook zouden er onterecht kosten aangerekend zijn aan Let’s Go Urban door vennootschappen van El Kaouakibi en zou er sprake zijn van fictieve workshops.

Persoonlijke verrijking

De auditeurs beklagen het gebrek aan transparantie bij de verschillende transacties en kunnen niet met duidelijkheid zeggen of er al dan niet sprake is van illegale activiteiten, al spreken drie ontslagnemende bestuurders van persoonlijke verrijking. Daarop namen de drie naar eigen zeggen “geschokt” ontslag. Er werd gevraagd om een voorlopige bewindvoerder aan te stellen.

Let’s Go Urban Academy werd in 2009 opgericht door El Kaouakibi om stadsjongeren, vaak van allochtone origine, “te empoweren” met sport, dans, bijscholing en multimediaprojecten. De vzw werd rijkelijk bediend via subsidies: jaarlijks 150.000 euro van de stad Antwerpen en  éénmalig 1 miljoen euro voor de bouw van een pand op het Kiel.