Adverteren

Waarom adverteren in ‘t Pallieterke?

‘t Pallieterke beschikt over een trouw lezerspubliek dat, hoewel het abonneebestand zich momenteel sterk aan het verjongen is, overwegend tot de zogenoemde derde leeftijd gerekend kan worden. Onze lezers hebben vaak een uitgesproken politieke mening en dus ook interesse. Naast politiek is het allicht niet verkeerd te stellen dat onze lezers zich ook meer dan gemiddeld interesseren in (Vlaamse) geschiedenis en ethische kwesties.

Maar er is meer:

 • ‘t Pallieterke is een weekblad met een lange traditie dat in 2020 zijn 75ste verjaardag viert.
 • ‘t Pallieterke neemt als Vlaamsgezind weekblad een unieke positie in in het medialandschap. Het is het enige Vlaamsgezinde tijdschrift in de dagbladhandel. Met uw steun vergroten we de zichtbaarheid nog verder.
 • Het trouwe publiek van ‘t Pallieterke weet welke bedrijven en organisaties met de Vlaamse Beweging sympathiseren. Onze lezers zijn blij wanneer ze bij gelijkgezinden kunnen langsgaan of klant worden.
 • ‘t Pallieterke gaat met zijn tijd mee en investeert in moderne communicatie. Daarnaast is ‘t Pallieterke voortrekker van nieuwe Vlaamse multimedia-initiatieven.

Mogelijkheid 1: Vakman of horeca

Afwisselend verschijnt in ‘t Pallieterke ‘De Vlaamse vakman’ en ‘Hotels en restaurants waar Vlamingen thuis zijn’. De eerste rubriek is bedoeld voor diensten die buiten de horeca vallen, de tweede voor de horeca.

Gezien het profiel van onze lezers en op basis van eerdere ervaringen denken we te mogen stellen dat deze vorm van adverteren – in normale omstandigheden en met een geschikt product – zijn geld meer dan opbrengt. Adverteerders in deze rubriek blijven dat doorgaans voor een lange tijd.

 • Formaat (bij 4 kolommen): 6 cm breed op 3,5 cm hoog
 • Formaat (bij 5 kolommen): 4,7 cm breed op 4,7 cm hoog
 • Full color

Prijzen (excl. BTW)

 • 6 keer (12 weken): 300 euro (excl. BTW)
 • 13 keer (26 weken): 600 euro
 • 26 keer (jaar): 1.000 euro
 • Prijs voor opmaak door ons: 50 euro excl. BTW
  • U kunt uiteraard uw eigen ontwerp aanleveren

Mogelijkheid 2: Advertentieblokje

Het staat de redactie te allen tijde vrij om advertenties te weigeren zonder daarvoor enige verantwoording verschuldigd te zijn.

 • Formaat (bij 4 kolommen): 6 cm breed op 7 cm hoog
 • Formaat (bij 5 kolommen): 4,7 cm breed op 9 cm hoog
 • Full color

Prijzen (excl. BTW)

 • 1 keer: 130 euro
 • 5 keer: 580 euro
 • 13 keer: 1.440 euro
 • 26 keer: 2.740 euro
 • 50 keer: 4.960 euro
 • Prijs voor opmaak door ons: 50 euro excl. BTW
  • U kunt uiteraard uw eigen ontwerp aanleveren

Advertentie bestellen

 • Contacteer ons via adverteren@pallieterke.net of telefonisch via het nummer 03 232 14 17.
 • Hou er rekening mee dat we uw advertentie uiterlijk op maandag ontvangen dienen te hebben om nog in het nummer van die week (publicatiedag is donderdag) te kunnen verschijnen.
 • Bezorg ons uw advertentie op het juiste formaat en in een resolutie van minimaal 200 dpi. Dit kan in jpg-formaat of PDF.
 • Bezorg ons uw facturatiegegevens.

Algemene voorwaarden

1. Periodiciteit
1.1. De advertenties kunnen als opeenvolgende reeks opgenomen worden, maar u mag ze ook op gespreide data opnemen in de loop van het jaar. Alternerend, in trimestriële reeksen, enkel tijdens vakantiemaanden, of juist niet in de vakantiemaanden… Alles kan met onze medewerkers besproken worden.

2. Inhoud
2.1. De inhoud van de advertentie kan in de loop van het jaar aangepast worden, zonder meerprijs.
2.2. De redactie verbindt er zich toe om slechts 1 merk/product uit dezelfde sector te laten adverteren in hetzelfde nummer ttz bijvoorbeeld slechts 1 bank, 1 verzekering, 1 brouwerij, 1 automerk, enz. Bovendien worden de blokjes verspreid over verschillende bladzijden.
2.3. Op vraag kan uw advertentie op een specifieke bladzijde geplaatst worden: op de cultuurpagina, sportpagina… enz. Enkel op bladzijde 1 worden geen advertenties geplaatst.
2.4. Er is per adverteerder slechts 1 advertentie mogelijk per nummer.
2.5. De adverteerder ontvangt een bewijsnummer.
2.6. Advertenties van politieke partijen en hun nevenorganisaties worden geweigerd.
2.7. De redactie behoudt zich het recht voor om advertenties te weigeren wanneer de inhoud ervan niet zou stroken met de waarden die ‘t Pallieterke onderschrijft.

3. Ontwerp
3.1. Alle advertenties kunnen in zwart/wit of quadri (kleur)
3.2. Kant en klare advertenties mogen aangeleverd worden in pdf, jpeg, enz.
3.3. Beschikt u niet over een ontwerp, dan maken wij graag voor u een ontwerp (vanaf 5 verschijningen gratis, anders 50 euro excl. BTW).

4. Betalingsvoorwaarden
4.1. Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW 21%
4.2. Facturen worden opgemaakt op het einde van elke maand, en verrekenen het aantal advertenties dat in die maand effectief verschenen is.
4.3. Alle facturen dienen betaald te worden uiterlijk 30 dagen na factuurdatum.
4.4. Als u intekent voor een langere reeks inlassingen (vanaf 13 inlassingen) en u betaalt het saldo voor de eerste verschijningsdatum, geniet u van een extra korting van 3%.