Adverteren

Waarom adverteren in ‘t Pallieterke?

  • ‘t Pallieterke is een weekblad met een lange traditie dat momenteel al aan zijn 75ste jaargang toe is.
  • ‘t Pallieterke neemt als Vlaamsgezind weekblad een unieke positie in in het medialandschap. Het is het enige Vlaamsgezinde tijdschrift in de dagbladhandel. Met uw steun vergroten we de zichtbaarheid nog verder.
  • Het trouwe publiek van ‘t Pallieterke weet welke bedrijven en organisaties met de Vlaamse Beweging sympathiseren. Onze lezers zijn blij wanneer ze bij gelijkgezinden kunnen langsgaan of klant worden.
  • ‘t Pallieterke gaat met zijn tijd mee en investeert in moderne communicatie. Daarnaast is ‘t Pallieterke voortrekker van nieuwe Vlaamse multimedia-initiatieven.

Voordelen voor onze adverteerders

Voor onze trouwe adverteerders voorzien we naast grote kortingen ook de mogelijkheid om reclame op onze webstek te plaatsen. In de rechterkolom van elke pagina werden hiervoor advertentieblokken voorzien.

Daarnaast kunnen trouwe adverteerders ook gebruik maken van onze wekelijkse nieuwsbrief om de sympathie van de vele Vlaamsgezinden te winnen.

Vraag onze folder met advertentietarieven aan: adverteren@pallieterke.net of bel ons tijdens kantooruren: 03.232.14.17. We maken graag een vrijblijvend voorstel.

Algemene voorwaarden

1. Periodiciteit
1.1. De advertenties kunnen als opeenvolgende reeks opgenomen worden, maar u mag ze ook op gespreide data opnemen in de loop van het jaar. Alternerend, in trimestriële reeksen, enkel tijdens vakantiemaanden, of juist niet in de vakantiemaanden… Alles kan met onze medewerkers besproken worden.

2. Inhoud
2.1. De inhoud van de advertentie kan in de loop van het jaar aangepast worden, zonder meerprijs.
2.2. De redactie verbindt er zich toe om slechts 1 merk/product uit dezelfde sector te laten adverteren in hetzelfde nummer ttz bijvoorbeeld slechts 1 bank, 1 verzekering, 1 brouwerij, 1 automerk, enz. Bovendien worden de blokjes verspreid over verschillende bladzijden.
2.3. Op vraag kan uw advertentie op een specifieke bladzijde geplaatst worden: op de cultuurpagina, sportpagina… enz. Enkel op bladzijde 1 en 16 worden geen advertenties geplaatst.
2.4. Er is per adverteerder slechts 1 advertentie mogelijk per nummer.
2.5. De adverteerder ontvangt een bewijsnummer.
2.6. Advertenties van politieke partijen en hun nevenorganisaties worden geweigerd.
2.7. Advertenties van verenigingen mogen enkel een activiteit aankondigen, nooit de organisatie zelf.
2.8. De redactie behoudt zich het recht voor om advertenties te weigeren wanneer de inhoud ervan niet zou stroken met de waarden die ‘t Pallieterke onderschrijft.

3. Ontwerp
3.1. Alle advertenties kunnen in zwart/wit of quadri (kleur)
3.2. Kant en klare advertenties mogen aangeleverd worden in pdf, jpeg, enz.
3.3. Beschikt u niet over een ontwerp, dan maken wij graag voor u een ontwerp.
3.4. Op de webstek van ‘t Pallieterke wordt een banier geplaatst naar uw webstek. Indien uw firma geen eigen webstek heem, wordt een grotere pdf getoond wanneer de banier wordt aangeklikt.

4. Betalingsvoorwaarden
4.1. Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW 21%
4.2. Facturen worden opgemaakt op het einde van elke maand, en verrekenen het aantal advertenties dat in die maand effectief verschenen is.
4.3. Alle facturen dienen betaald te worden uiterlijk 30 dagen na factuurdatum.
4.4. Als u intekent voor een langere reeks inlassingen (vanaf 13 inlassingen) en u betaalt het saldo voor de eerste verschijningsdatum, geniet u van een extra korting van 3%.

Klik HIER om de advertentiemogelijkheden voor 2020 te bekijken.