Home Tags 2015-11

Tag: 2015-11

Franstaligen maken communautaire beestje wakker

Het akkoord dat de sociale partners vorige week bereikten over eindeloopbaan en het brugpensioen (“werkloosheid met bedrijfstoeslag”, SWT) is een compromis. De licht aangepaste...

Sprekende ombudscijfers

De Vlaamse ombudsdienst is één van vele overheidsinstellingen. Wie klachten heeft over “dienstbetoon” aan de burger, kan daar terecht. Jaarlijks maakt men het aantal...

Uit de smalle beursstraat

In maart 1995 verscheen ‘Achter de spiegel’, de oorlogsmemoires van topondernemer André Leysen. Het boek bevestigde wat velen wisten: de ondernemer sloot in zijn...

Meerderheid én oppositie kijken liever naast de problemen

Met een kleine 60 procent van de inwoners telt Vlaanderen maar 41 procent van de werklozen. In die scheve situatie komt al jaren geen...

Geen dode Kempen in atoomcentrum

Vooruitstrevende kernenergie krijgt opnieuw een staat van genade van minister van Energie Marie-Christine Marghem (MR). Zij heeft belangstelling voor kernreactoren van de vierde generatie,...

Briefje aan Hilde Crevits

Akela van Vlaamse onderwijs Mevrouw de zeemzoete, Het was geen grote kunst om een losvliegend atoom als Pascal Smet op te volgen op het departement onderwijs....

Vier met ons mee!

Vorige donderdag is het werk op onze redactie volledig stilgevallen. Neen, de nieuwe uitgave van P-Magazine had er niets mee te maken. Wel de...

Roddels uit de Wetstraat

Adonis Het gedoe rond de fotoreportage van Zuhal Demir van N-VA heeft in de wandelgangen en de salons van de Kamer voorbije week nog een...

Neckers

Emiel Goelen (1946 – 2015) Vorige week blokletterden de kranten “Tv-presentator Emiel Goelen overleden”. Daarmee werd zijn naam herleid tot een klein stukje van zijn...

Echo’s uit de Koepelzaal

Studietrajectbewaking Vroeger was niet alles beter. Het is goed dat de laatste jaren is afgestapt van het starre, napoleontische jaarsysteem in het hoger onderwijs, waarin...