Home Tags 2015-35

Tag: 2015-35

Asielzoeker en migranten, ze kosten niets, ze blijven niet…

In progressieve kringen hoor je weinig of niets over de kost van asielopvang en migratie. Maar wie records breekt inzake het aantal nieuwkomers, breekt...

Zuur & Zoet

Stop de 'deskundigen' Herkenbaar stukje in Trouw, naar aanleiding van het nakende begin van het nieuwe schooljaar. Auteur Marc Oskam – zelf wiskundeleraar – maakt...

De cava is terug van weggeweest

Ergens begin juli moesten we noodgedwongen stoppen met onze verkoop van cava. 3.000 flessen zijn van eigenaar veranderd. Het beste is dan om op...

Willy Borsus: geen subsidies voor Vlaanderen

Het beleid inzake ondernemerschap is sinds de zesde staatshervorming een gewestbevoegdheid. Maar de federale minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie –...

Olie-exporteurs in grote problemen

De prijs van olie, het zwarte goud, is de voorbije maanden met 60 procent gedaald.  Een groot probleem voor de olie-exporterende landen. Zij zien...

Briefje aan Marc Compernol

Sabelsleper met veel sterren Mijnheer de strateeg, Gij zijt niet de minste, want gij zijt in de Belze militaire hiërarchie de nummer twee, na de CHOD...

Mark Grammens

Als de CD&V Schiltz heilig verklaart Wij zijn een klein land. Dat is niet negatief bedoeld, zeker niet neerbuigend, maar als een vaststelling. Ik moest...

Nieuwsfeit van de week

Echte prioriteiten Mocht u zich afvragen waarom bij de Verenigde Naties eensgezindheid uitblijft om wereldproblemen als massamigratie - door oorlogsgeweld en IS-toestanden - afdoend aan...

Vluchtelingen in Duitsland

„Wij staan voor een grote uitdaging“, stelde de woordvoerder van het ministerie van Onderwijs in Nordrhein-Westfalen. Meer dan 10.000 toegestroomde vluchtelingkinderen moeten in dit...

Neckers

De Franse ‘bevrijders’ (2) De Zuidelijke Nederlanden zijn begin 1794 één van de welvarendste regio’s van heel Europa, dankzij een arbeidzame bevolking die op landbouwgebied...