Van dinsdagterreur tot zondaghooligans: links blijft leuteren

Dag Dyab, welkom op ‘De Afspraak’ deze maandag. Dag Dyab, welkom op De Afspraak deze woensdag. “U zit hier opnieuw, hé”, glimde presentator Bart Schols. Zelfs econoom Geert Noels tweette over te veel rode loper voor Abou Jahjah… Progressief Vlaanderen

Read More

Vlaanderen heeft zijn centen op een rij. Of niet?

Net zoals de federale regering-Michel boog ook de Vlaamse regering-Bourgeois zich de jongste weken over de portemonnee. De begrotingscontrole liep vertraging op, omwille van de terreuraanslagen, maar de centen zijn geteld. De uitgaven en inkomsten zijn min of meer geregeld.

Read More

Vaast Leysen (1921-2016)

Op maandag 21 maart overleed de Antwerpse ondernemer Vaast Leysen. Samen met André Vlerick leverde hij ontegensprekelijk de belangrijkste bijdrage tot de Vlaamse economische ontvoogding na de Tweede Wereldoorlog. Leysen – geen familie van het geslacht waartoe wijlen André en

Read More

Van Molenbeek tot Raqqa

Het is gebeurd, een aanslag door IS in België. Balans: meer dan dertig doden en ongeveer driehonderd gewonden. We moeten boos zijn. Boos omwille van de aanslag zelf, maar woedend omdat er letterlijk jarenlang werd gewaarschuwd voor de omstandigheden die

Read More

Waarom werden de broers El Bakraoui zolang met rust gelaten?

De blunders die in het dossier van de broers Ibrahim en Khalid El Bakraoui werden gemaakt, zijn veel talrijker dan de zware nalatigheid van een verbindingsofficier in de Belgische ambassade in Turkije. Er blijven in dit dossier ontzettend veel zaken

Read More

Echo’s uit de Koepelzaal

Barbaars Daags na de aanslagen is een begrijpelijkerwijze ontredderd Vlaams Parlement toch samengekomen in wat één van zijn kortste plenaire vergaderingen ooit moet zijn geweest. Vertegenwoordigers van de religieuze en minder religieuze levensbeschouwingen waren voor de bedrukte gelegenheid uitgenodigd. Voorzitter

Read More

Briefje aan Marc Verwilghen

Blij u weer te horen Mijnheer de gedegouteerde, In deze dramatische tijden, waarin men in dit land en in Europa probeert het hoofd te bieden aan nietsontziende terreur van radicale islamisten, stelt men zich geregeld de vraag hoe het zover

Read More

Nest Claes: de biografie

Twintig jaar lang heb ik een bureau gedeeld met Bert Govaerts, auteur van het zojuist verschenen boek “Ernest Claes, de biografie van een heer uit Zichem” (Houtekiet). Ik probeer dus nog gemener dan anders te zijn. Claes en Smets Ik

Read More

Voor Magnette telt het volk, niet het budget

Onderzoek van de universiteit van Namen (CERPE, Centre de recherche en économie régionale et politique économique) toont aan dat de regionale verschillen in de overheidsuitgaven bijzonder groot zijn. Niet onbelangrijk voor Vlaanderen, want we financieren mee, als de put te

Read More