Home Tags 2016-22

Tag: 2016-22

Communautaire ambras groot genoeg voor zalige scheiding

De jongste weken ontspon zich een debat over België als ‘failed state’, als ‘mislukte staat”. Dat wakkerde aan na...

Bpost en PostNL: een gemiste kans

Bpost neemt zijn Nederlandse concurrent dan toch niet over. Een spijtige zaak, en wel om twee redenen. Ten eerste...

Schoonbroer koningin investeerde in Bee Power

De Vlaamse overheid mag zich opmaken voor een juridische strijd met het groenestroombedrijf Bee Power bvba. Het bedrijf zou...

Selor en VCT tekenen akkoord voor controle taalexamens

Op de RTBF na - die het desbetreffende Belga-bericht letterlijk overnam op haar webstek – werd in de media...

Francken juicht erg vroeg

Theo Francken haalde de media met opvallend hoopvolle berichten over zijn succesvolle asielpolitiek. Terecht zette hij Kristof Calvo (Groen)...

Briefje aan Patrick Lebrun

Vakbondsbrulboei Mijnheer de staker, Gij zijt onlangs verkozen tot secretaris-generaal van de Waalse socialistische overheidsvakbond. En gij ziet dat helemaal zitten,...

De IJzeren Garde

Als men over de “asmogendheden” spreekt, vallen altijd de namen Duitsland, Italië en Japan. “Der Vierte im Bunde” wordt...

Roddels uit de Wetstraat

Van haar stoel gevallen Barbara Pas (VB) interpelleerde minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon over het feit dat vier op...

Danst Donald Muylle de tango van de dictatuur?

De gendarmerie van het Gelijkekansencentrum is nog maar eens uitgerukt. De heer Donald Muylle van Dovy, niet geheel zonder...

Echo’s uit de Koepelzaal

Betonstop Alles is goed om debatten te lanceren in het Vlaams Parlement. Aanleiding om het uitgebreid te hebben over het...