Briefje aan Guy Verhofstadt

Meester-opportunist Mijnheer de molenwieker, Toen gij enkele jaren geleden de Belgische politiek verliet, na negen lange jaren, ging er een diepe zucht van opluchting door het land. De vaak wijdarms molenwiekende kolerieke en bijwijlen hysterische premier verliet het toneel toen

Read More

Briefje aan Hendrik Bogaert

Altijd iets straffer Mijnheer de knuppelgooier, Tot 2008 was het landgenoten verboden om er naast de Belgische nationaliteit ook een andere op na te houden. Wie een andere nationaliteit verwierf, verloor meteen de Belgische. Toen jaren geleden het Vlaams Belang

Read More

Briefje aan Tom Boonen

Vroeggepensioneerde Mijnheer de Flandrien, Gij hebt vorige zondag in Robeke (Roubaix) afscheid genomen van ‘de koers’. Helaas zijt gij er niet in geslaagd de kers op de taart te zetten door de ‘hel van het noorden’ voor een vijfde keer

Read More

Briefje aan Eric van Rompuy

Statler? Of Waldorf? Mijnheer de uitgebluste, Eind vorig jaar hebt gij een goede beslissing genomen. Gij naamt toen afscheid van de gemeentepolitiek in Zaventem, waar gij 34 jaar lang in de gemeenteraad hebt gezeteld, waarvan 16 jaar als schepen. Vanaf

Read More

Briefje aan Mieke van Hecke

Dulle Griet?! Mevrouw de Verrezene Nadat gij namens de paus het ereteken van Commandeur in de Silvesterorde opgeprikt kreegt, in mei 2014, ging iedereen ervan uit dat gij als Doornroosje in schoonheid en in stilte zoudt verdwijnen in de nevelen

Read More

Briefje aan Landry Mawungu

Hopelijk geen zeurpiet Mijnheer de directeur, Nadat uw voorganger een aantal keren bruut en onbeholpen als een olifant door de porseleinwinkel denderde, en nu in alle stilte uitwijkt naar het Integratiepact – wat dat ook mag betekenen -, moogt gij

Read More

Briefje aan Alexander de Croo

Vrouwenrechtenactivist Mijnheer de ijveraar, Kort geleden heeft de democratisch verkozen president Trump een decreet getekend dat de financiering door de Amerikaanse overheid van internationale ngo’s die het ‘recht op abortus’ steunen, stopzet. Voor die ngo’s is het duidelijk: zij rekenen

Read More

Brief aan Els Keytsman

Chef gedachtepolitie Mevrouw de politiek gekleurde, Er was een tijd dat niet alleen het Vlaams Belang, maar ook Bart de Wever en zijn partij openlijk pleitten voor het opdoeken van de Belgische gedachtepolitie. André Gantman stelde destijds zelfs dat het

Read More

Briefje aan Leen Verbist

Vervaagd normbesef Mevrouw de nonchalante, In heel de heisa die vorige week ontstond met betrekking tot de prebenden van de politici in intercommunales, hun afgeleiden en in allerlei andere organen, waarbij zij al dan niet grote bedragen opstrijken voor hun

Read More

Brief van Flupke

Wat gebeurt er allemaal op kasteel Belvédère? Pallieterke, Eind vorig jaar kwam mijn mama in het ziekenhuis terecht met een wervelfractuur, die ze had opgelopen bij een ongelukkige val. Verleden week donderdag ging het weer mis. Mama belandde weerom in

Read More