Tag "Op de praatstoel"

Terug naar de startpagina

Praten met Wilfried Haesen

“Vernieuwen ja, maar met een groot respect voor de traditie” Op zondag 26 maart vindt het 80ste Vlaams nationaal Zangfeest plaats in de Lotto Arena te Antwerpen. Een bijzondere editie waar we graag meer over willen vernemen bij Wilfried Haesen,

Read More

Praten met Annari

“Het doet mij hartzeer dat we als Afrikaners ons verontschuldigen voor wie we zijn” In maart treedt de Zuid-Afrikaanse zangeres Annari Breed op in Vlaanderen. Ze brengt eigen Zuid-Afrikaanse liedjes en ze begeleidt zichzelf op piano. Annari bekoort met haar

Read More

Praten met Koen Metsu

“Wetgeving alleen zal het terrorisme niet terugdringen” Koen Metsu (N-VA) is Kamerlid en burgemeester van Edegem. Hij is ook voorzitter van de tijdelijke Kamercommissie Terrorismebestrijding die werd opgericht in november 2015, na de aanslagen in Parijs. De federale regering stelde

Read More

Praten met Andries van den Abeele

Une Enfance Brugeoise, tussen België en Vlaanderen Memoires zijn in Vlaanderen een ondergeschoven kind van de letterkunde. Naast een schaarste aan gedenkschriften, is er eveneens een schaarste aan biografieën, ook van politiek en maatschappelijk vooraanstaande mannen en vrouwen. Slapen onze

Read More

Praten met Rik Buyst

“De klok slaat al 100 jaar dezelfde toon” Erik Buyst is professor economische geschiedenis van de KU Leuven en publiceert, met Kristof Smeyers, “Het gestolde land”, een onthutsend boek. Een portret van een staat die reeds een eeuw ter plaatse

Read More

Praten met Matthias Storme

“Er is veel linkse kitsch bij rechters en advocaten” De Belgische rechterlijke macht volgt onderdanig de Europese juridische gebruiken en tendensen. Het Hof van Cassatie verleent voorrang aan het internationale recht. De Franstalige elite verloor de controle over de Belgische

Read More

Praten met Eddy Bruyninckx

“Ik wil geen schoonmoeder spelen, maar de haven kan op mij blijven rekenen” In het Brasschaatse Sint-Michielscollege, waar hij zijn ‘middelbare’ deed, werd hulde gebracht aan havenbaas Eddy Bruyninckx. Die gaat per 1 januari met pensioen. Zowat heel de Vlaamse

Read More

Praten met Julien de Wilde

“Naast islamofobie moet kafirofobie op de lijst van haatboodschappen” Julien de Wilde, 72 jaar, is een ondernemer van de hoogste categorie. Hij had leidersfuncties bij Texaco, Recticel, Gevaert, Bekaert, Alcatel en Nyrstar. Deze manager geraakte geboeid door de islam en

Read More

Praten met Hendrik Verwoerd junior, zoon vermoorde Zuid-Afrikaanse premier

“Mijn vader heeft rechtvaardig geregeerd” Onze medewerker Hector van Oevelen verblijft dezer dagen, en dat voor enkele maanden, in Zuid-Afrika. Hij is er onder meer te gast bij Hendrik Verwoerd Jr., zoon van de in 1966 vermoorde Dr. Hendrik Verwoerd,

Read More

Praten met Theodore Dalrymple

‘Culture Warrior’ van het eerste uur Cultuur is na lange tijd opnieuw een thema. De jaren vijftig en zestig waren een tijdperk van heel wat ruzie in het maatschappelijke veld tussen gelovig en conservatief enerzijds en niet-gelovig en progressief anderzijds.

Read More