Tag "Thierry Debels"

Terug naar de startpagina

De Coburgs en de Panama Papers

De Panama Papers staan symbool voor het verbergen van kapitaal. Hoe zit het in dat verband met de Coburgs? Leopold I wordt in 1831 koning der Belgen. Zijn motto is dat de toename van zijn persoonlijk vermogen moet samenlopen met

Read More

Al 100 shariarechtbanken in Engeland, en bij ons?

Het was een hele schok in Groot-Brittannië, de reportage op Channel 4 van Trevor Phillips, voormalig voorzitter van de Equalities and Human Rights Commission. Uit de reportage bleek dat moslims er heel andere waarden en normen op nahouden dan niet-moslims.

Read More

Gentse subsidies voor ‘genezen’ drugsproblemen met islam

Het was een merkwaardige tweet (bericht op Twitter) die onze aandacht trok. Een vzw zou drugsproblemen aanpakken met het islamitische geloof. Onderzoek wees uit dat het ging om de Gentse vzw Averroes, ook gekend onder de naam Moslim Adviespunt. De

Read More

Salarissen eurocraten stijgen veel sneller dan afgesproken

Het zijn moeilijke tijden voor iedereen, behalve voor het personeel van de Europese instellingen. In een nota van het secretariaat-generaal van de Raad van 10 maart vinden we informatie over de begroting van 2017. In een begroting worden inkomsten en

Read More

OCMW van Brussel lacht burgers uit

Het OCMW van Brussel wordt vandaag geleid door Pascale Peraïta (PS). Eind 2013 was er nog heisa rond die dame. De voorzitster van het Brusselse OCMW moest toen onder stevige druk haar OCMW-woning verlaten. Peraïta kreeg felle kritiek omdat ze,

Read More

Straatvegen: Brussel verspilt ruim anderhalf miljoen euro

Het is nauwelijks te geloven, maar de aankoopcentrale van de stad Brussel heeft op 17 maart een aanbesteding uitgeschreven voor ‘straatveegdiensten’. Je zou verwachten dat er in Brussel voldoende werkkrachten zijn om die klus te klaren, maar dat is blijkbaar

Read More

50 miljoen per jaar voor tolken in Europees Parlement

Het is een publiek geheim dat in het Europees Parlement erg veel tolken ingezet worden en dat die bijzonder goed betaald worden. Uit een publicatie van het Europees Parlement, Efficiëntere en kosteneffectievere vertolking in het Europees Parlement, gepubliceerd op 9

Read More

Boudewijn viel uit rol in dossier Vlaamse school Komen

U herinnert zich ongetwijfeld de heisa over de Nederlandstalige school in Komen in de jaren tachtig. Vooral de beelden van de moedige Vlaamse ouders en hun kinderen die dagelijks hysterisch roepende francofone inwoners moeten trotseren om het Vlaamse klasje van

Read More

Miljoenenstroom Belgisch geld naar Syrië en Irak

Ons land doet reeds een zeer grote inspanning bij de opvang van de vluchtelingenstroom in Europa (zie ’t Pallieterke van 28/01/2016 / Opvangpartners rekenen zich rijk aan asielcrisis). Maar België is ook een zeer gulle financier van hulp voor de

Read More

Opvangpartners rekenen zich rijk aan asielcrisis

Het budget van Fedasil bestaat hoofdzakelijk uit een federale dotatie. In 2014 bedroegen de inkomsten van Fedasil ruim driehonderd miljoen euro. Opvallend is dat het grootste deel van dat geld doorgesluisd wordt naar ‘derden’. Die uitgaven ten gunste van derden

Read More