Home Tags Vlaams Parlement

Tag: Vlaams Parlement

Echo’s uit de Koepelzaal

Lucht Het Vlaams Parlement moet wel een zeer ongezonde omgeving zijn. Kreeg enige tijd geleden minister Crevits al een flauwte...

Echo’s uit de Koepelzaal

Kluwen In de storm over de nevelachtige praktijken in en rond intercommunales mocht een debat daarover in het Vlaams Parlement...

Echo’s uit de Koepelzaal

Arm Vlaanderen Heeft Liesbeth Homans voor haar beurt gesproken? De armoede in Vlaanderen zou dalen en dat zou bewijzen dat...

Echo’s uit de Koepelzaal

Moslimban Het ziet ernaar uit dat president Trump nog wel even onderwerp van gesprek zal blijven. In de weldenkende media...

Echo’s uit de Koepelzaal

Trump Was het al leuk met Reagan, en met vader en zoon Bush, nu is een Amerikaanse president aangetreden die...

Echo’s uit de Koepelzaal

Onderwijsakkoord Nu het akkoord voor de hervorming van het secundair onderwijs voorligt, moest het Vlaams Parlement daar nog zijn zeg...

Echo’s uit de Koepelzaal

Kaviaar Afgelopen week kon worden vernomen dat onze fameuze windmolenparken voor de kust flink duurder uitvallen dan in onze buurlanden,...

Echo’s uit de Koepelzaal

Kleuterparticipatiecoördinator Een van die thema's die steeds weer opduiken en die - net zoals De Lijn - tot het vaste...

Echo’s uit de Koepelzaal

45 jaar De parlementaire zitting was voorzien van een feestelijk randje. 's Morgens werden gouden erepenningen uitgereikt aan een aantal...

Echo’s uit de Koepelzaal

Belangenconflict De gekozen president van de VSA verklaarde in een recent verleden dat Brussel een “hellegat” is. We spreken ons...